Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEYZEN ULVİ ERGUNER'İN RADYOEVİ VE TRT'DEKİ MUSİKİ ÇALIŞMALARI
(NEYZEN ULVİ ERGUNER'S MUSIC WORKS IN RADIOEVİ AND TRT )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 16 - 37
Cite : Cengiz Atlan , (2021). NEYZEN ULVİ ERGUNER'İN RADYOEVİ VE TRT'DEKİ MUSİKİ ÇALIŞMALARI . Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 11, p. 16 - 37. Doi: 10.51293/socrates.95.
    


Summary

Bu çalışma 20.yüzyılın başlarından günümüze kadar gelen, Ney icrasında bir ekol olarak kabul edilen Erguner Ekolü’nde ikinci kuşak, köprü vazifesi görmüş, (Dede) Süleyman Erguner’in oğlu, Ulvi Erguner’in Radyoevi ve TRT’deki musiki çalışmalarını kaynak tarama yöntemi kullanarak müzikal açılardan değerlendirmek ve Türk musikisine ve Ney icra sanatına katkılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Ulvi Erguner aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış bir levazım subayıdır. Bir taraftan askerlik mesleğini icra ederken, diğer taraftan musiki çalışmalarını da devam ettirmiştir. Ulvi Erguner’in Ankara ve İstanbul radyolarında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen Hz. Mevlana’yı anma törenlerinde, dijital paylaşım platformlarında ve diğer özel arşiv ve platformlarda solo ve toplu ney icraları ve klasik koro çalışmaları mevcut bulunmaktadır.  1964 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra 1967 yılında İstanbul Radyosu Türk Musikisi Yayın Müdürü olarak atanmıştır. 1968 yılında ağız içerisinde çıkan ağır bir hastalık sonucu ney üfleyemeyecek duruma gelmiş ve hayatının son dönemlerinde radyo programlarına viyola çalarak katılmış 1974 yılında bu hastalıktan kurtulamayarak ebedi hayata göç etmiştir.  Çalışmamızda Ulvi Erguner’in TRT İstanbul ve Ankara radyolarında 1968 ve 1970 yılları arasında gerçekleştirdiği ney taksimleri ve yaptığı diğer musiki çalışmaları incelenerek “Erguner Tavrı” özellikleri ve “Klasik Koro” yönetimi anlayışındaki temel unsurları tespit edilmeye   çalışılmıştır.Keywords
Neyzen, Radyo, Ulvi Erguner

Abstract

This study is a literature review of the music works of Ulvi Erguner, son of (Dede) Süleyman Erguner, who served as a bridge in the Erguner School, which is accepted as a school in Ney performance, from the beginning of the 20th century to the present day. This study was carried out in order to evaluate the musical aspects by using the method and to reveal his contributions to Turkish music and Ney performance art. Ulvi Erguner is also a quartermaster who served in the Turkish Armed Forces. While performing his military service, he also continued his musical studies. Ulvi Erguner's Ankara and Istanbul radios, at home and abroad, There are solo and collective ney performances and classical choir works at Mevlana commemoration ceremonies, digital sharing platforms and other private archives and platforms. After retiring from the Turkish Armed Forces in 1964, he was appointed as Istanbul Radio Turkish Music Broadcasting Manager in 1967. In 1968, as a result of a serious illness in his mouth, he became unable to blow the ney and participated in radio programs by playing the viola in the last periods of his life. In our study, by examining the ney taksims and other musical works that Ulvi Erguner performed on TRT Istanbul and Ankara radios between 1968 and 1970, the characteristics of “Erguner Style” and the basic elements of his understanding of “Classical Choir” were tried to be determined. has been studied.Keywords
Neyzen, Radio, Ulvi Erguner

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri