Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE, PRICE AND SIZE OF FOREIGN TRADE: AN ARDL BOUNDS TEST APPROACH
(TÜRKİYE’DE KUR, FİYAT VE DIŞ TİCARET HACMİ İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI )

Author : Mehmet AYDINER    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 110 - 123
Cite : Mehmet AYDINER , (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE, PRICE AND SIZE OF FOREIGN TRADE: AN ARDL BOUNDS TEST APPROACH . Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 11, p. 110 - 123. Doi: 10.51293/socrates.94.
    


Summary

The paper investigates effects of real exchange rate, price and exchange rate volatility on foreign trade size of Turkey. Data set spans from January 2009 to June 2021. Since our variables have different stationary levels, ARDL Bound Test was determined as the most appropriate econometric method for the study. Our results indicates that real exchange rate, price and exchange rate volatility have no effect on export size of Turkey at all, while only exchange rate from amongst variables has significant effect on import size of Turkey. One percent change in real exchange rate causes only 0.3 percent increase or decrease in size of imports.Keywords
Exchange Rate, Price, Volatility, Export, Import, ARDL

Abstract

Bu çalışmada reel kur, fiyat ve kur oynaklığının Türkiye’nin dış ticaret hacmine etkisi araştırılmıştır. 2009 yılı Ocak ayı ile 2021 yılı Haziran ayı dönemini kapsayan çalışmada değişkenler farklı düzeylerde durağan olduklarından ARDL Sınır Testi yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlar bahsi geçen dönem için kur, fiyat ve kur oynaklığının Türkiye’nin ihracatına anlamlı bir etkisi olmadığını gösterirken, bu değişkenlerden sadece reel döviz kurunun Türkiye’nin ithalatına anlamlı etkisi bulunduğunu göstermektedir. Döviz kurunun ithalat üzerindeki etki oldukça düşüktür. Döviz kurundaki % 1 değişimler ithalat hacmini % 0.3 değişime sebep olmaktadır.Keywords
Kur, Fiyat, İhracat, İthalat, ARDL

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri