Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FACTORS AFFECTİNG SCHOOL CULTURE
(OKUL KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN ETMENLER )

Author : İbrahim Ferkan POLAT  Bahadır GÜLBAHAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 95 - 109
Cite : İbrahim Ferkan POLAT Bahadır GÜLBAHAR, (2021). FACTORS AFFECTİNG SCHOOL CULTURE. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 11, p. 95 - 109. Doi: 10.51293/socrates.92.
    


Summary

Although there are different approaches to the concepts of organization and culture, these concepts have as long and in depth history as possible. It is seen that the understanding of organization and culture is an area that attracts the attention of all scientists. These areas have important roles in transmitting communities 'cultures and putting others' socio-economic duties important. the school belongs to the community it is in and people have expectations for the school to develop its culture. In this context, it would be unreasonable to consider the concept of culture, which has a wide literature, separately from schools that are educational institutions. The aim of this study is to determine the teachers in schools, the dominant culture in their schools, the strengths and weaknesses of this culture and the factors affecting school culture in general. The research is a qualitative study with a phenomenological pattern. The study group of the research consists of 30 teachers working in primary and secondary schools in Cizre district of Şırnak province in the 2020-2021 academic year. Interview questions consisting of 4 open-ended questions were used as data collection tool. Content analysis method was used to analyze the interview questions. As the result of the research, the factors affecting the school culture were determined.Keywords
Organization, School, School Culture

Abstract

Örgüt ve kültür kavramlarına yönelik değişik yaklaşımlar görülmekle beraber, bu kavramların olabildiğince uzun ve derinlemesine bir tarihe sahiptirler. Örgüt ve kültür anlayışı alanının yaklaşık olarak tüm bilim alanlarındaki insanların dikkatini çeken bir alan olduğu görülmektedir. Bu alanlar toplulukların kültürlerinin aktarımında ve öğrencilerin sosyoekonomik görevlerini zaferle ortaya koymalarında mühim ve elzem görevlere sahiptir. Okulu mevcut olduğu toplumdan dışarıda kabul etmek izah edilemeyeceği gibi okulun kültürü yenileştirmesine yönelik toplumun ümitleri de mevcuttur. Bu kapsamda büyük bir literatüre sahip olan kültür kavramının eğitim öğretim örgütleri olan okullardan da ayrı olarak düşünmek mantıksız olacaktır. Bu araştırmanın amacı okullardaki öğretmenlerin, okullarında egemen olan kültürün, bu kültürün kuvvetli ve yetersiz yönlerinin ve genel bağlamda okul kültürünü etkileyen etmenlerin neler olduğunun belirlenmesine yöneliktir. Araştırma, fenomenolojik desenli nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 Eğitim-öğretim Yılı’nda Şırnak ilinin Cizre ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 30 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 4 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme soruları kullanılmıştır. Görüşme sorularının analiz edilmesinde içerik analizi metodu kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak okul kültürünü etkileyen etmenler saptanmıştır.Keywords
Örgüt, Okul, Okul Kültürü

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri