Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CARAVANSARİES OF BİTLİS: CASE OF EL- AMAN KHAN THROUGH THE EYES OF MATRAKÇI NASUH
(MATRAKÇI NASUH GÖZÜYLE BİTLİS KERVANSARAYLARI: EL-AMAN HANI ÖRNEĞİ )

Author : Nil Nadire Gelişkan    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 51 - 65
Cite : Nil Nadire Gelişkan , (2021). CARAVANSARİES OF BİTLİS: CASE OF EL- AMAN KHAN THROUGH THE EYES OF MATRAKÇI NASUH. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 10, p. 51 - 65. Doi: 10.51293/socrates.78.
    


Summary

Bitlis was settled on important trade roads between Asia and Mediterranean with offering market bridge since the beginning of history. With the victory of Malazgirt in 1071 city is frequented by the Turkish army. Since then Bitlis owned the essence of open-air museum even today because of having so many monuments which are still standing. The importance of historical background and vital location of city has not been reflected in the historical sources as anticipated. On the other hand, domestic and foreign travelers who visits Bitlis somehow keep travel diaries which are reference guides today in order to have an idea about the situation of the city at that time, events, places and people in light of the authors owns style and vision. Travelers’ records have been documented as visual map through Matrakçı Nasuh. Between 1533 and 1536 Kanuni Sultan Süleyman organized a campaign and through their journey all ranges were they crossed he noted a book which is called as Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn Süleyman Han or Description of the Stages of His Imperial Majesty Sultan Süleyman’s Campaign in Two Iraqs (the ‘two Iraqs’ of the title refer to areas that are today Western Iran and Iraq). He has recorded representations of the cities making them almost appropriate exactly to their origin. The miniature of Bitlis which was depicting by Matrakçı Nasuh is the oldest image of the city. In this context, this paper will examine El-Aman Khan which is still standing today as depicted through the city which is the only document of the 16th century, overlaid with the technical drawings of building and photographs describing the current situations will be discussed with the traveler’s records from past. It would not be wrong to think that Matrakçı Nasuh designed the city descriptions as a city guide, regardless of the purpose of the muralist. Although renovation of khan is completed today it can be traced miniatures layout both El-Aman Han and the other important historical places.Keywords
Matrakçı Nasuh, Bitlis, El-Aman Khan, Miniatures

Abstract

Bitlis, Asya ile Akdeniz arasındaki önemli ticaret yolları arasına yerleşmiş, tarihin başlangıcından beri bu yollar üzerinde pazaryeri köprüsü görevi sunan. Malazgirt'in 1071'deki fethi ile birlikte Türk ordusunun uğrak yeri olmuştur. O zamandan beri Bitlis, halen ayakta kalan çok sayıda anıtsal yapısı bugün bile açık hava müzesi niteliğindedir. Kentin tarihi geçmişinin ve yaşamsal konumunun önemi, maaalesef beklenildiği üzere tarihi kaynaklara yansımamıştır. Öte yandan Bitlis'i ziyaret eden yerli ve yabancı seyyahlar, kentin o dönemki durumu, olaylar, yerler ve kişiler hakkında yazarların üslubu ışığında fikir sahibi olabileceğimiz kadar için günümüzde birer başvuru kaynağı olmaktadırlar. Tüm bu gezgin kayıtlarının yanında Matrakçı Nasuh Bitlis’i görsel olarak belgeleyen ilk kişi olmuştur. 1533-1536 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın seferini ve yolculukları boyunca bütün menzillerini kaydettiği Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn Süleyman Han isimli bir kitap nakşetmiştir. Sultan Sülayman komutanlığında süregelen bu seferi betimleyen eser İki Irak arasında (başlığın 'iki Irak'ı, bugün Batı İran ve Irak olan bölgelere atıfta bulunuyor) tüm menzil ve durakların yani şehirlerin orijinal betimlerini ve ordu durumu ile alakalı kayıtları tutan kıymetli bir sefer kitabıdır. Kent temsillerinin tamamı özgün, bitki örtüsü, doğal örgüsü, kale ve surları, yapılı çevresi ile birbirinden farklılaşarak minyatüre dökülmüştür. Bitlis'in Matrakçı Nasuh tarafından resmedilen minyatürü kentin en eski görüntüsüdür. Bu bağlamda bu çalışmada, 16. yüzyıla ait tek görsel belge olan bu minyatür sayesinde kent üzerinden tasvir edilen, günümüzde ayakta kalan El-Aman Han'ın yapının teknik çizimleri ve mevcut durumu anlatan fotoğrafları ile incelenecek ve geçmisten gelen seyyah kayıtları eşliğinde tartışılacaktır. Matrakçı Nasuh'un tüm şehir betimlemelerini nakkaşın amacı ne olursa olsun bir şehir rehberi olarak tasarladığını düşünmek yanlış olmaz. Hanın restorasyonu bugün tamamlanmış olmasına rağmen, minyatür düzeni üzerinden dönemin yapılı çevre örgüsü ile izlenebilmektedir.Keywords
Matrakçı Nasuh, Bitlis, El-Aman Hanı, Minyatür

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri