Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RENEWABLE ENERGY LABOR ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP PANEL CAUSALİTY ANALYSIS
(YENİLENEBİLİR ENERJİ İŞGÜCÜ İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ )

Author : Yeşim KUBAR  İrem ÇİÇEK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 62-73
Cite : Yeşim KUBAR İrem ÇİÇEK , (2021). RENEWABLE ENERGY LABOR ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP PANEL CAUSALİTY ANALYSIS. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 9, p. 62-73. Doi: 10.51293/socrates.41.
    


Summary

In the twenty- first century, eighty percent of energy used by world economies is obtained from the fossil fuels. However in researches it is claimed that Fossil fuels like petrol,natural gas and cool reserves have been decreasing day and it won’t meet the contantly increasing demand for along time .Today the most important factor of growth and sustainable development for economies is energy. Because of this reason, there is a comptetion among the countries for energy. Increases in the petrol prices, researching of new alternatives in energy demand in order to present the negative effects like balance of payments and harms for environment and technological developments have enabled the usage of renawable energy sources. Preventing the dependence on outsource, taking measures against the hitches due to fossil sources will be possible by increasing the energy diversity. Thus the relationship among the renawable energy, nuclear energy and other energy sources with macroeconomics variance has being searched. In this study, the relation among the energy consuption, economic development ,and joining the workforce and the direction of relation has been searched in 12 European Union countries which are the first ones in the usage of renawable energy and other 13 countries consisting of Germany, Australia, USA, Sweden, Spain, Italy, Brazil, Japan, United Kingdom, India, France ,Canada and Turkey via causality test, there is one way causality relationship from the usage of renewable energy towards the rate of joining the work force , and there is a double-sided causality relationship from the economic development towards the renewable energy usage towards economic development, it has been found that Feedback Hypothesis is valid.Keywords
Renewable Energy, Economic Growth, Dumitrescu and Hurlin Causality Test.

Abstract

21. yüzyılda, dünya ekonomileri tarafından kullanılan enerjinin % 80’i fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Ancak, yapılan araştırmalarda petrol, doğal gaz, kömür rezervleri gibi fosil yakıt rezervlerinin gün geçtikçe azaldığı ve sürekli artan enerji talebini çok uzun süre karşılayamayacağı ileri sürülmektedir. Günümüzde ekonomiler için büyüme ve sürdürülebilir kalkınmalarının en önemli etkeni enerjidir. Bu özelliği nedeniyle enerji için ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet vardır. Petrol fiyatlarında yaşanan artışlar, ödemeler dengesi ve çevreye zararları gibi negatif etkilerinden sakınmak için enerji arzında yeni alternatiflerin araştırılması ve teknolojik gelişmeler yenilenebilir enerji kullanımına olanak sağlamıştır. Enerjide dış kaynaklara bağımlılığın önüne geçilmesi fosil kaynaklardan ileri gelebilecek aksaklıkların karşı önlemlerin alınması, enerji çeşitlerinin arttırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve diğer enerji kaynakları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu çalışma da, yenilenebilir enerji kullanımında ilk sıralarda yer alan AB üyesi 12 ülkeden Almanya, Avustralya, ABD, İsveç, İspanya, İtalya, Brezilya, Japonya, Birleşik Krallık, Hindistan, Fransa, Kanada ve Türkiye’den oluşan 13 ülkede yenilenebilir enerji ile ekonomik büyüme ve işgücüne katılım oranı (15-64 yaş arası toplam nüfusun% 'si) arasındaki ilişki ve ilişkinin yönü Dumitrescu ve Hurlin tarafından geliştirilen nedensellik testi yardımıyla incelenmiştir. Nedensellik testi sonuçlarına göre, yenilenebilir enerjiden işgücü katılım oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu, ekonomik büyümeden yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerjiden ekonomik büyümeye doğru çift yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiş Geri Besleme Hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Büyüme, Dumitrescu ve Hurlin Nedensellik Testi

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri