Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLLÜSTRASYON KARAKTER TASARIMLARINDA PAREİDOLİA PARADİGMASI, KEİTH LARSEN ÇİZİMLERİ
(PAREIDOLIA PARADIGM, KEITH LARSEN DRAWINGS IN ILLUSTRATION CHARACTER DESIGNS )

Author : Yaşar USLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 74-87
Cite : Yaşar USLU , (2021). İLLÜSTRASYON KARAKTER TASARIMLARINDA PAREİDOLİA PARADİGMASI, KEİTH LARSEN ÇİZİMLERİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 9, p. 74-87. Doi: 10.51293/socrates.39.
    


Summary

The purpose of this study is to reach the visual awareness of pareidolia, a neuropsychological disorder, on hallucinations and illusions on objects. In particular, it is to raise awareness, guide and evaluate artists and designers who have this ailment in visual design applications. It is to contribute to the visual design field by removing this situation from the psychology of the disease. Keith Larsen's drawings are the interpretation of an object that does not actually exist by a stimulus or brain in an image. In short, it is an analogy to something that does not have an object. The artist reflects this mental state with his drawings. In fact, it is visual illusions and hallucination perception that do not exist in the object. The main subject of the study is Larsen's transformation of this object into a post-simulation interpretative interpretation and the viewer noticing (awareness) of this awareness. The aim is to use pareidolia as an artistic means of expression. It is an effort to interpret the objects that the brain sees for the first time by comparing it to what has been learned before, even though there is no relationship between them. This interpretation is important in terms of contributing to the illustration designs. Illustrations, which are a product of graphic design, are used as an auxiliary element in every field where the visual field is reached, in books, magazines, on the Internet, in packaging, in cartoons, in short, in every field that the eye reaches. In conclusion, pareidolia is the reality of perceiving an object visually differently and likening it to something it is not. Based on this fact, illustrators conveyed illustrative visuals to the audience by revealing the awareness of environmental objects, as well as their perceptual imagination. Paraidolic-analogous analyzes have been made on these illustrative representations.Keywords
Illustration, Design, Pareidolia, Keith Larsen

Abstract

Bu çalışmanın amacı, nöropsikolojik bir rahatsızlık olan pareidolia’nın, nesneler üzerindeki hallüsünasyon ve yanılsama gibi durumların görsel farkındalığına varılmasıdır. Özellikle bu rahatsızlığı olan sanatçı ve tasarımcıları, görsel tasarım uygulamalarında bilinçlendirme, yönlendirmeler yapmak ve değerlendirmektir. Bu durumu hastalık psikolojisinden çıkararak görsel tasarım alanına katkı sağlamaktır. Keith Larsen çizimleri, aslında bir nesnede var olmayan görüntünün bir uyaranla beyin tarafından yorumlanmasıdır. Kısaca bir nesneyi olmadığı bir şeye benzetmedir. Sanatçı hedeflediği bu ruhsal durumu çizimleriyle yansıtır. Aslında nesnede var olmayan görsel yanılsamalar ve halüsinasyon algısıdır. Larsen’in bu nesneyi benzeşim sonrası çizimsel yoruma dönüştürmesi ve izleyiciyi bu farkındalığı fark et(tir)mesi çalışmanın ana konusudur. Buradaki amaç, pareidolia’yı sanatsal bir ifade aracı olarak kullanmaktır. Beynin ilk kez gördüğü nesneleri, aralarında hiçbir ilişki bulunmamasına rağmen önceden öğrenilenlere benzeterek yorumlama çabasıdır. Bu yorumlama, illüstrasyon (resimleme) tasarımlarına katkı sağlaması açısından önemlidir. Grafik tasarımın bir ürünü olan illüstrasyonlar, görsel alanın ulaştığı, kitaplarda, dergilerde, internette, ambalajlarda, çizgi filmlerde kısacası gözün ulaştığı her alanda yardımcı bir unsur gibi çok kullanılmaktadır. Sonuç olarak pareidolia, bir nesneyi görsel olarak farklı algılayarak, olmadığı bir şeye benzetme gerçeğidir. İllüstratörler bu gerçekten yola çıkarak çevresel nesnelerin farkındalığını algısal hayal gücünü de ortaya koyarak izleyiciye illüstratif görseller aktarmışlardır. Bu illüstratif temsiller üzerinde paraidolik-benzeşik irdelemeler yapılmıştır.Keywords
İllüstrasyon, Tasarım, Pareidolia, Keith Larsen

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri