Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mitochondrial Genome Analyses and Haplo-Group Determination in Human Skeletons
(İnsan İskeletlerinde Mitokondriyal Genom Analizi ve Haplo-Grup Tayini )

Author : Ercan ARICAN  Nefize Ezgi ALTINIŞIK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 32-44
Cite : Ercan ARICAN Nefize Ezgi ALTINIŞIK, (2021). Mitochondrial Genome Analyses and Haplo-Group Determination in Human Skeletons. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 9, p. 32-44. Doi: 10.51293/socrates.37.
    


Summary

Molecular anthropology has been dramatically enhanced recently by the development of high-throughput next generation sequencing. Significant datas have been obtained in respects of bio-cultural evolution of human under favour of ancient DNA researches in recent years. In Turkey, even if giving consequence to this field has been increased for five years, it is still limited. In this study, d-loop region of mitochondrial DNA extracted from human skeletons which uncovered from Nif Mountain Excavations in İzmir, Turkey was sequenced and haplo-groups were determined. Then, it was aimed to set down migration patterns using bioinformatic tools. In-depth information about Western Anatolia was revealed by evaluating this datas with archeological findings. This study has importance to pave the way of ancient DNA researches that is going to conduct in the future in Turkey. Information was got from this study has qualification to be a source future researches from archeological excavations of Western Anatolia. This thesis that bears archeological and historical records out has also a potential to lead to interdiciplinary fields.Keywords
ancient DNA, mitochondrial DNA, haplogroup, migration patterns

Abstract

Moleküler antropoloji, son yıllarda ilerleyen yüksek çıktılı dizileme teknolojileri sayesinde büyük bir hızla gelişen bir alandır. Antik DNA çalışmaları ile son yıllarda insanın biyo-kültürel evrimine dair önemli veriler elde edilmiştir. Türkiye’de bu alana ilgi son beş yılda artmış olsa da halen sınırlıdır. Bu tez çalışmasında, İzmir İli Nif Dağı Kazıları’nın üç farklı bölgesi olan Karamattepe, Ballıcaoluk ve Başpınar alanlarından çıkarılan üç farklı bireye ait iskeletlerden aDNA izolasyonları yapıldı. Elde edilen aDNA’ların mitokondriyal DNA d-loop bölgesi 8 primer kullanılarak “touchdown PCR” yöntemi ile çoğaltıldı. Çoğaltılan bölgeler sanger yöntemiyle dizilendi ve bu üç bireyin haplogrupları biyoinformatik araçlar yardımıyla tespit edildi. Bu çalışma, Türkiye’de gelecekte yapılacak antik DNA çalışmalarının önünü açacak nitelikte olması açısından önem arz etmektedir. Batı Anadolu’nun arkeolojik ve tarihsel kayıtlarını destekleyen bu tez, aynı zamanda disiplinler arası çalışmalara öncülük etme potansiyeli taşımaktadır.Keywords
antik DNA, mitokondriyal DNA, haplogrup, göç örüntüleri

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri