Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NURDAĞI (GÂVURDAĞI) HALK EZGİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE EXAMİNATİON Of NURDAĞI (GAVUR DAĞI) FOLK MELODİES )

Author : Cengiz Atlan    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 129
Cite : Cengiz Atlan , (2021). NURDAĞI (GÂVURDAĞI) HALK EZGİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 8, p. 129. Doi: 10.51293/socrates.34.
    


Summary

Akdeniz bölgesinde, yukarı Çukurova bölümünde yer alan Osmaniye ili, güneyinde Hatay, doğusunda Gaziantep illeri ile çevrili olup Amanos (Gâvur) dağları eteğinde kurulmuştur. Uzun yıllar Türkmen aşiretlerinin konar-göçer hayat yaşadığı bu bölge, Türk halk kültürü açısından önem arz etmektedir. Osmaniye âşıklık geleneğinin yaşatıldığı bir ildir. Dadaloğlu ve Karacaoğlan bu yörede bilinen en meşhur halk ozanlarıdır. Çalışmamız Osmaniye ilinde Gâvur Dağı Havası olarak tabir edilen (Bozlak) uzun havaların müzikal özelliklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla Osmaniye ilene gidilerek Abdullah Gizlice ve Mehmet Erkoçak isimli mahalli sanatçılardan 19 adet uzun hava derlenmiş, bu uzun havaların müzikal açıdan incelenmesi yapılarak Osmaniye ilinde icra edilen Gâvur Dağı uzun havalarının müzikal özelliklerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.Keywords
Bozlak, Gâvur Dağı, Osmaniye,

Abstract

Osmaniye province, located in the upper Çukurova region in the Mediterranean region, is surrounded by the provinces of Hatay in the south and Gaziantep in the east and was established at the foot of the Amanos (Gâvur) mountains. This region, where Turkmen tribes lived a nomadic life for many years, is important for Turkish folk culture. Osmaniye is a city where the tradition of minstrelsy is kept alive. Dadaloğlu and Karacaoğlan are the most famous folk poets known in this region. Our study aims to examine the musical characteristics of the long airs (Bozlak), which is called Gâvur Mountain Havası in the province of Osmaniye. For this purpose, 19 long airs were collected from local artists named Abdullah Gizlice and Mehmet Erkoçak by going to the province of Osmaniye and the musical characteristics of Gâvur Mountain long airs performed in Osmaniye were evaluated by examining these long airs in terms of musicality.Keywords
Bozlak, Gâvur Dağı, Osmaniye,

Advanced Search


Announcements


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri