Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NİZAMÜLMÜLK’ÜN DEVLET-İ EBED MÜDDET EKSENİNDE DAİRE-İ ADLİYE TEMELLİ İDEAL SULTAN TASAVVURU
(DESCRIPTION OF IDEAL SULTAN BASED ON CIRCLE OF JUSTICE ON THE AXIS OF ETERNAL STATE IN NIZAMULMULK )

Author : SENİHA CAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 105
Cite : SENİHA CAN , (2021). NİZAMÜLMÜLK’ÜN DEVLET-İ EBED MÜDDET EKSENİNDE DAİRE-İ ADLİYE TEMELLİ İDEAL SULTAN TASAVVURU. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 8, p. 105. Doi: 10.51293/socrates.30.
    


Summary

İslam siyaset düşüncesinin ürettiği siyasetname eserleri, dönemlerinin siyasi ve tarihi şartlarını, devletin idari işleyişini, padişahın görev ve sorumluluklarını, toplumun yapısını, entelektüel birikimlerini ve daha birçok konu başlığını içerisinde barındırmakla birlikte İslam siyaset düşüncesi literatürünün gelişmesine de katkı sunmuştur. Bu eserler, devlet idaresinin başı olan sultanın hangi vasıflara sahip olması gerektiğinin de kılavuzluğunu yapmıştır. Hükümdarın, din ve devlet birlikteliğinin bir sembolü olduğu, tarihsel koşulların ve mezhepsel yaklaşımların ortaya koyduğu imamet ve hilafet anlayışının ekseni üzerinde kritik bir noktada durduğu görülmüştür. Bu çerçevede ideal hükümdar tipolojisinin öznesi oluşturulmuştur. Bu çalışmada İslam siyaset düşüncesi felsefesinin ürettiği düşünce sistematiği üzerinden tarihsel koşulları içerisinde Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk’ün, ideal hükümdarın hangi vasıflara sahip olması gerektiği önerileri Siyerülmülk adlı siyasetname eseri üzerinden ele alınmıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup ana kaynağının okunması üzerinden literatür taramasını kapsayan doküman incelemesi yöntemi ile hazırlanmıştır. Nizamülmülk’ün, uzun yıllar hizmetinde bulunduğu Büyük Selçuklu Devleti sultanlarına sunduğu, devlet idaresi alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerini içeren siyasetname eserinin, Büyük Selçuklu Devletinin siyasi, idari, askeri devlet örgütünün birçok alanındaki yapı, usul ve adabın bilgisini tarihsel koşulları içerisinde sunan bir belge niteliği taşıdığı bilgisine ulaşılmıştır. Merkezi yönetimin yürütücüsü olan ideal sultan vasıflarının ve erdemliliğinin, tevhid temeline oturtulan, devlet-i ebed müddet anlayışının adalet dairesi çerçevesi ile ilişkilendirilmesi önemli bulunmuştur.Keywords
Nizamülmülk, Daire-i adliye, İdeal Sultan Tasavvuru

Abstract

The works of politics produced by Islamic political thought, include the political and historical conditions of the period, the administrative functioning of the state, the duties and responsibilities of the sultan, the structure of the society, intellectual accumulation and many other topics, also contributed to the development of the literature of Islamic political thought. These works also guided what qualifications the sultan should have, being the head of the state administration. It has been observed that the ruler is a symbol of the unity of religion and state, and that he stands at a critical point on the axis of the understanding of imamate and caliphate that historical conditions and sectarian approaches put forward. In this framework, the subject of the ideal ruler typology has been formed. In this study, the proposals of Nizamülmülk, the vizier of the Great Seljuk State, about qualities the ideal ruler should have, within the historical conditions through the systematic thought produced by the philosophy of Islamic political thought, are discussed through the work of politics named Siyerülmülk. The study is a qualitative research and it was prepared by the document analysis method, which includes the literature review through the reading of its main source. It was found out that the work of politics of Nizamülmülk has the quality of document for the sultans of the Great Seljuk State that presents the knowledge of the structure, procedure and manners in many areas of the political, administrative and military state organization of the Great Seljuk State in historical conditions, including his knowledge and experience in the field of state administration where he served for many years. It has been found important to associate the ideal sultan qualifications and virtues, who are the executors of the central government, to the understanding of circle of justice of eternal state understanding, which is based on monotheism.Keywords
Nizamülmülk, Circle of Justice, Description of Ideal Sultan

Advanced Search


Announcements


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri