Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LOSS OF SENSITIVITY IN SOCIAL MEDIA: THE EXAMPLE OF TIKTOK
(SOSYAL MEDYADA DUYARLILIĞIN YİTİMİ: TİKTOK ÖRNEĞİ )

Author : Oğuz Selim KOBAZA    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 82 - 99
Cite : Oğuz Selim KOBAZA , (2022). LOSS OF SENSITIVITY IN SOCIAL MEDIA: THE EXAMPLE OF TIKTOK. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 18, p. 82 - 99. Doi: 10.51293/socrates.283.
    


Summary

Since the second half of the 1990s, the internet has become an indispensable part of daily life. In parallel with technological developments, social media channels have emerged since the mid-2000s, and these channels have been integrated with mobile devices. The increase in the accessibility of large masses to these devices has brought about an increase in the number of users of social media channels. These channels not only make communication permanent but also place a visual-based unlimited sense of entertainment at the center of daily life. At the same time, observations reveal that some wrong behaviors and attitudes are exhibited in these channels. One of these wrong behaviors and attitudes is to include disabled people as an element of humor in social media content. Disabled individuals are positioned as subjects in content production, the states, actions, and words of these disabled individuals are used as elements of humor and the recorded images are constantly circulated on social media through applications. This problematic content production is based on motivations such as to be liked, be visible, gather a large number of followers, be posted, be a phenomenon and influencer, provide a financial benefit, etc. on social media channels. The spread of this problematic understanding of content production also includes the danger of normalizing negative attitudes towards people with disabilities and losing sensitivity towards these individuals. In this context, TikTok stands out as one of the social media channels where this kind of negative approach to disabled individuals becomes more visible. This study, which is titled “Loss of Sensitivity in Social Media: The Example of TikTok”, examined how disabled people are positioned as an element of humor in the videos on the TikTok platform. In the study, the descriptive analysis method, one of the qualitative research methods, was used. Since the videos uploaded on the TikTok platform can be reposted by many accounts, three videos of each of the disabled individuals named Necip Ağacan, nicknamed Vanlı Necip or Necip Hodja, and Fadime Akkaya, known as Sorgunlu Fadime, were selected through purposive sampling for the sample of the research. The study concluded that disabled people are positioned as an element of humor on the TikTok platform.Keywords
Social media, TikTok, disabled people

Abstract

1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren internet gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak 2000’li yılların ortalarından beri sosyal medya mecraları ortaya çıkmış, ayrıca bu mecraların mobil cihazlarla entegrasyonu sağlanmıştır. Geniş kitlelerin bu cihazlara erişilebilirliğinin artışı, sosyal medya mecralarının kullanıcı sayısında da artışını beraberinde getirmiştir. Bu mecralar, iletişimi sürekli kılmasının yanı sıra görsel temelli sınırsız bir eğlence anlayışını da gündelik hayatın merkezine yerleştirmektedir. Aynı zamanda bu mecralarda birtakım yanlış davranış ve tutumların sergilendiği gözlemlenmektedir. Bu yanlış davranış ve tutumlardan biri, engelli bireylere sosyal medya içeriklerinde bir mizah unsuru olarak yer verilmesidir. Engelli bireyler içerik üretiminde özne olarak konumlandırılmakta, bu engelli bireylerin hâl, eylem ve sözleri mizah ögeleri olarak kullanılmakta; kaydedilen görüntüler ise uygulamalar vasıtasıyla sosyal medyada sürekli dolaşıma sokulmaktadır. Bu sorunlu içerik üretiminin temelinde içerik üreticilerinin sosyal medya mecralarında beğenilme, görünür olma, çok sayıda takipçi toplama, çok paylaşılma, fenomen ve influencer olma, maddi bir çıkar sağlama vb. gibi motivasyonlar bulunmaktadır. Bu sorunlu içerik üretimi anlayışının yaygınlaşması, engelli bireylere karşı olumsuz tutumların normalleştirilmesi ve bu bireylere karşı duyarlılığın yitirilme tehlikesini de bünyesinde barındırmaktadır. Bu bağlamda TikTok, engelli bireylere yapılan bu tür olumsuz yaklaşımın daha çok görünür hâle geldiği sosyal medya mecralarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. “Sosyal Medyada Duyarlılığın Yitimi: TikTok Örneği” başlıklı bu çalışmada TikTok platformunda yer alan videolarda engelli bireylerin mizah ögesi olarak nasıl konumlandırıldığı incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. TikTok platformunda yüklenen videolar pek çok hesap tarafından yeniden paylaşılabildiğinden dolayı araştırmanın örneklemi için TikTok platformunda Vanlı Necip ya da Necip Hoca lakaplı Necip Ağacan ve Sorgunlu Fadime olarak bilinen Fadime Akkaya isimli engelli bireylerin yer aldığı üçer adet video amaçsal örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışmada TikTok platformunda engelli bireylerin bir mizah ögesi olarak konumlandırıldığı saptanmıştır.Keywords
Sosyal medya, TikTok, Engelli Bireyler

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri