Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üstün Yetenekli Çocuk Ve Ergenlerde Depresyon: Derleme Çalışması
(Üstün Yetenekli Çocuk Ve Ergenlerde Depresyon: Derleme Çalışması )

Author : Metin TAYTAŞ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 45 - 54
Cite : Metin TAYTAŞ , (2022). Üstün Yetenekli Çocuk Ve Ergenlerde Depresyon: Derleme Çalışması. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 18, p. 45 - 54. Doi: 10.51293/socrates.280.
    


Summary

In this article, studies related to depression in gifted children and adolescents were brought together and studies involving related variables were examined in order to reduce the risk of depression in these individuals Dec Indeed, gifted in one or more areas of high potential individuals, can cause you to have unrealistic expectations and want the best results from them, and this can lead to depression. The fact that gifted children and adolescents have difficulty coping with the thought of failure when they cannot fulfill their expectations causes them to lose their inner motivation and this situation poses a risk of depressive symptoms in them. Studies conducted on this topic show that gifted children and adolescents also have high levels of depression. On the other hand, gifted adolescents have a negative opinion when they are unable to fulfill their expectations and may show depressive symptoms when they are unable to cope with this situation. However, it is important for gifted children and adolescents to reveal and use the high potential they have, both for themselves and for society. In this study, which has been prepared as a review, the research involving the variables predicting the depression levels of gifted adolescents has been Deconstructed and brought together. Therefore, this study programmes in gaining an idea about the preparation of preventive predictive variables for depression, depression in children and adolescents gifted and supportive programs emphasized the importance of increasing in children and adolescents by determining the needs of gifted support program for these individuals is important for the development of psikolojikdestek and highly skilled. The findings obtained as a result of the research are discussed within the framework of the literature.Keywords
Gifted Ability, Adolescence, Depression

Abstract

Bu makalede, üstün yetenekli çocuk ve ergenlerde görülen depresyon ile ilişkili araştırmalar bir araya getirilerek, bu bireylerin depresyon yaşama risklerinin azaltılması amacıyla, ilişkili değişkenlerin yer aldığı araştırmalar incelenmiştir. Nitekim üstün yetenekli bireylerin bir veya birden fazla alanda sahip olduğu yüksek potansiyel, kendilerinden her zaman en iyi sonucu istemelerine ve gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmalarına neden olabilmekte ve bu durum depresyona neden olabilmektedir. Beklentilerini gerçekleştiremediklerinde yaşadıkları başarısızlık düşüncesi ile başetmekte zorlanmaları üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin içsel motivasyonlarını kaybetmesine neden olmakta ve bu durum onlarda depresif belirtilerin ortaya çıkmasında risk oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar, üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin depresyon seviyelerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, üstün yetenekli ergenler beklentilerini gerçekleştiremediklerinde olumsuz bir düşünceye sahip olmakta ve bu durumla başa çıkamadıklarında depresif belirtiler gösterebilmektedir. Kaldı ki üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin sahip oldukları yüksek potansiyeli ortaya çıkarmaları ve kullanabilmeleri hem kendileri hem de toplum için önemlidir. Derleme olarak hazırlanan bu çalışmada üstün yetenekli ergenlerin depresyon seviyelerini yordayan değişkenlerin yer aldığı araştırmalar incelenerek bir araya getirilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma, depresyonu yordayan değişkenleri önleyici programların hazırlanması hakkında fikir edinmede, üstün yetenekli çocuk ve ergenlerde görülen depresyonun önemine dikkat çekerek destekleyici programların arttırılmasında, üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin ihtiyaçlarının belirlenerek desteklenmesinde ve üstün yetenekli bu bireylere yönelik psikolojik destek programlarının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.Keywords
Üstün Yeteneklilik, Ergenlik, Depresyon

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri