Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEACHER'S OPINIONS ON THE PROBLEMS EXPERIENCED AFTER THE PANDEMIC IN PRIMARY SCHOOLS WITH CARRIED EDUCATION
(TAŞIMALI EĞİTİM YAPILAN İLKOKULLARDA PANDEMİ SONRASI YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ )

Author : İlyas Dolu  PINAR PEKDEMİR, BÜLENT YİĞİT, ERTUĞRUL ÇİÇEK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 180 - 197
Cite : İlyas Dolu PINAR PEKDEMİR, BÜLENT YİĞİT, ERTUĞRUL ÇİÇEK, (2022). TEACHER'S OPINIONS ON THE PROBLEMS EXPERIENCED AFTER THE PANDEMIC IN PRIMARY SCHOOLS WITH CARRIED EDUCATION. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 18, p. 180 - 197. Doi: 10.51293/socrates.279.
    


Summary

In the study, it was aimed to determine the opinions of teachers about the problems experienced after the pandemic in primary schools with bussed education. In line with the determined purpose, the phenomenology design, one of the qualitative research designs, was determined as the model of the research. With the purposeful sampling method, 12 classroom teachers working in public primary schools in the 2021-2022 academic year were included in the research. Interviews were conducted with 12 classroom teachers through a semi-structured interview form prepared for the purposes of the research. The data collected through the semi-structured interview form in the research were analyzed and reported through content analysis. It has been concluded that the classroom teachers working in the primary schools that carry out transported education have problems in the post-pandemic schools in terms of learning losses, increase in phone addiction, increase in computer addiction, low motivation, reluctance to learn, increase in health problems, lack of discipline and forgetting school culture. In addition, it was concluded in the study that classroom teachers had problems with classroom management. It has been concluded that classroom management problems are present in all lessons, regardless of the lesson, and that undisciplined behaviors, habits, and poor communication are the causes of the problems experienced.Keywords
Transported Education, Primary School, Pandemic, Teacher, Distance Education

Abstract

Yapılan araştırmada, taşımalı eğitim yapılan ilkokullarda pandemi sonrası yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni araştırmanın modeli olarak belirlenmiştir. Araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemi ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kamu ilkokullarında görev yapan 12 sınıf öğretmeni dâhil edilmiştir. 12 sınıf öğretmeni ile araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler, içerik analizi yolu ile çözümlenip raporlaştırılmıştır. Araştırma taşımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi sonrası okullarında öğrenme kayıpları, telefon bağımlılığının artması, bilgisayar bağımlılığının artması, motivasyon düşüklüğü, öğrenmede isteksizlik, sağlık sorunlarının artması, disiplin sıkıntısı ve okul kültürünün unutulması konularında problem yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi ile ilgili olarak problemler yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaşanan sorunların ders fak etmeksizin sınıf yönetim problemlerinin tüm derslerde mevcut olduğunun ve disiplinsiz davranışlar, alışkanlıklar, iletişim zayıflığı konularının yaşanan problemlerin nedeni olduğu sonucuna erişilmiştir.Keywords
Taşımalı Eğitim, İlkokul, Pandemi, Öğretmen, Uzaktan Eğitim

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri