Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYSIS OF SCHOOL PRINCIPALS' ACCOUNTABILITY PRACTICES ACCORDING TO TEACHER PERCEPTIONS
(ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK UYGULAMALARININ ANALİZİ )

Author : MESUT DELİOĞLU  Sedat Aslan, Ferudun Kılıçarslan, Celal Doğan  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 100 - 114
Cite : MESUT DELİOĞLU Sedat Aslan, Ferudun Kılıçarslan, Celal Doğan, (2022). ANALYSIS OF SCHOOL PRINCIPALS' ACCOUNTABILITY PRACTICES ACCORDING TO TEACHER PERCEPTIONS. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 18, p. 100 - 114. Doi: 10.51293/socrates.277.
    


Summary

In this study, it is aimed to determine the perceptions of teachers about the accountability practices of school principals. In order to achieve the stated aims, the survey model, one of the quantitative research methods, was used as a method in the research. In the research, scanning model was preferred because it gives the opportunity to measure the variable whose properties are given among these species at once. The population of the research consists of 3451 teachers working at various educational levels in the Iskenderun district of Hatay Province. The sample of the study consists of 240 volunteer teachers determined from the population by the "Simple Random Sampling" method. Two data collection tools were used to collect data in the study. The first is the “Personal Information Form” to learn the personal information of teachers, and the second is the “Accountability Practices Scale”. Because of the normal distribution of the data in the study, parametric tests were used for data analysis. In the study, “I agree” in the “Responsibility” and “Ensuring” sub-dimensions of teachers’ perceptions of school principals’ accountability practices; It was determined that in the sub-dimensions of “Standards”, “Transparency” and “Inquiry”, “Somewhat Agree” level and teachers' general perceptions about accountability were at the level of “Somewhat Agree”. In addition, it was determined that the perceptions of teachers participating in the study regarding the accountability practices of school principals differ significantly according to the variables of gender and educational status, while it was determined that there was no significant difference according to the variables of professional seniority and the duration of working with the principal at the school.Keywords
Accountability, School Principal, Teacher

Abstract

Yapılan araştırmada okul müdürlerinin hesap verebilirlik uygulamalarına ilişkin öğretmen algılarını belirlemek amaçlanmaktadır. İfade edilen amaçlara ulaşmak için araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli yöntem olarak kullanılmıştır. Yapılan araştırmada bu türler içerisinden özellikleri verilen değişkeni bir seferde ölçme olanağı vermesinden dolayı tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın evrenini Hatay İli İskenderun ilçesinde çeşitli eğitim kademelerinde görev yapan 3451 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrenden “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile saptanmış 240 gönüllü öğretmen oluşturmaktır. Araştırmada verileri “Hesap Verebilirlik Uygulamaları Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılım göstermesi dolayısı ile veri analizi için parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin okul müdürlerinin hesap verebilirlik uygulamalarına ait algılarının sorumluluk ve sağlama alt boyutlarında “Katılıyorum”; standartlar, saydamlık ve sorgulayıcılık alt boyutlarında “Biraz Katılıyorum” düzeyinde ve hesap verebilirliğe ilişkin öğretmenlerin genel algılarının “Biraz Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin okul müdürlerinin hesap verebilirlik uygulamalarına ait algılarının cinsiyet ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenirken, mesleki kıdem ve görev yapılan okuldaki müdürle çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.Keywords
Hesap verebilirlik, Okul Müdürü, Öğretmen

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri