Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SUSTAINABILITY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE UNIVERSITIES
(SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTELER )

Author : OĞUZHAN BOZOĞLU  Erşan CİĞERİM  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 146 - 158
Cite : OĞUZHAN BOZOĞLU Erşan CİĞERİM, (2022). SUSTAINABILITY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE UNIVERSITIES. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 18, p. 146 - 158. Doi: 10.51293/socrates.273.
    


Summary

Sürdürülebilirlik analitik ve normatif bir çerçeve olarak hemen her alanda yirmi birinci yüzyıla damga vuran bir
olgudur. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişim kavramları bugün neredeyse modern toplumun her alanında
vazgeçilmez bir olgu haline gelmiştir. Şüphesiz bu durumun yükseköğretim için de önemli yansımaları olmuştur.
Üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilişkili olarak yeşil kampüsler oluşturmaktan toplumu
bilinçlendirmeye, mevcut sorunlara sürdürülebilir çözümler önermekten sürdürülebilirlik kapasitesini geliştirmeye
kadar birçok farklı şekilde faaliyet göstermesi beklenmektedir. Ancak gelinen noktada sürdürülebilir üniversiteye
yönelik özellikle ulusal alanyazındaki çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmada bu
eksiklikten hareketle sürdürülebilir üniversite modellerini ve sürdürülebilir üniversite sıralamalarını ve bunların
bileşenlerini incelenmiştir. Bulgular, ele alınan modeller ve sıralamaların alanyazına önemli bir katkıda bulunduğuna ve
özellikle yükseköğretimde karar vericiler için sürdürülebilirlik için gerekli siyasaları tasarlama ve uygulamada önemli
bir referans noktası sağlayabileceğine işaret etmektedir. Çalışmanın sürdürülebilir üniversitenin ve bileşenlerinin ne
olduğuna yönelik bulgularının gerek gelecek araştırmalar için gerek yükseköğretimdeki karar vericilerin sürdürülebilir
üniversiteye yönelik karar ve eylemleri için önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir üniversite, yükseköğretimde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri

Abstract

Sustainability, as an analytical and normative framework, is dominating the twenty-first century. The concepts of
sustainability and sustainable development have become an indispensable phenomenon in almost every aspect of
modern society. Undoubtedly, the predominance and integration of sustainability has had important repercussions for
higher education as well. Accordingly, universities are expected to align themselves with sustainable development goals
in many different ways, from creating green campuses to raising awareness of the society, from suggesting sustainable
solutions to current problems to developing sustainability capacity. However, it seems that the notion of sustainable
university still needs further elaboration and examination considering the fact that the literature on sustainable
universities is quite limited. A review of Turkish literature on sustainable university has revealed that there exists a
research gap that needs to be addressed. Based on this shortcoming, the current study examines sustainable university
models and sustainable university rankings as well as the components included. The findings indicate that the models
and rankings discussed make an important contribution to the literature and can provide an important reference point for
decision makers in higher education in designing and implementing the necessary policies for sustainability. It is
thought that the findings of the current study are of importance in that they can establish a base for further research and
guide higher education leaders through their journey to design and implement sustainable policies.Keywords
sustainability, sustainable university

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri