Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIOR OF SCHOOL PRINCIPLES ACCORDING TO TEACHER'S OPINIONS
(OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ )

Author : ORHAN KORKMAZ  ABUZER ELÇİ, HÜSEYİN ULUDAĞ, SELVA KARACA AKGÖL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 27 - 44
Cite : ORHAN KORKMAZ ABUZER ELÇİ, HÜSEYİN ULUDAĞ, SELVA KARACA AKGÖL, (2022). EXAMINATION OF THE TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIOR OF SCHOOL PRINCIPLES ACCORDING TO TEACHER'S OPINIONS. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 18, p. 27 - 44. Doi: 10.51293/socrates.261.
    


Summary

In the research, it is aimed to reveal the opinions of teachers about the transformational leadership behaviors of school principals. For this purpose, interviews were held with teachers. In line with the determined purpose, in the research, “How are the transformational leadership behaviors of school principals? search for an answer to the question. Phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used in the research. In order to determine the study group in the research, convenience sampling technique, which is evaluated among non-random sampling techniques, was preferred. The study group of the research consists of 20 teachers working in public schools in the 2021-2022 academic year. In the study, a semi-structured interview form was used as a data collection tool to determine teachers' views on the transformational leadership behaviors of school principals. The data obtained in the research were reported by the researcher with descriptive and content analysis method. In the study, it was concluded that the transformational leadership characteristics of school principals affect school success positively, according to the opinions of the teachers.Keywords
School, Headmaster, Transformational Leadership, Teacher

Abstract

Araştırmada, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarına ilişkin olarak öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenler ile görüşmeler yapılmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırmada “Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları nasıldır? sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu belirlemek amacıyla tesadüfi olmayan örnekleme teknikleri içerisinde değerlendirilen kolayda örnekleme tekniği tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında devlet okullarında görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarına ilişkin olarak öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler araştırmacı tarafından betimsel ve içerik analizi yöntemi ile raporlaştırılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin okul başarısını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Okul, Okul Müdürü, Dönüşümcü Liderlik, Öğretmen

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri