Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Assessments of Certification Systems in Forestry and Sustainable Ecotourism
(Ormancılıkta ve Sürdürülebilir Ekoturizmde Sertfikasyon Sistemleri ile İlgili Değerlendirmeler )

Author : İnci Zeynep AYDIN  Atakan ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 1-13
Cite : İnci Zeynep AYDIN Atakan ÖZTÜRK, (2021). Assessments of Certification Systems in Forestry and Sustainable Ecotourism. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 9, p. 1-13. Doi: 10.51293/socrates.26.
    


Summary

Certification is a concept that generally expresses the confirmation that a product, service or process has been made as specified in the rules. There are certification systems developed for different utilization processes from agriculture to fishing, tourism to health, forestry to natural resource management. Certification for ecotourism is a fairly new phenomenon. In this study, it is aimed to investigate the application of the main certification systems applied at national and international level in terms of ecotourism activities in protected areas. For this purpose, Green Star, Blue Flag, White Star, Greening Hotels, Halal Tourism Certificate, Safe Tourism Certificate etc. national certification systems with Green Globe 21, Costa Rica Certification Program, National Ecotourism Accreditation Program, New Zealand Certification Program, Europark, PanParks, Green Key, Travelife, Breeam and Leed, ISO 14001etc. international certification systems will be briefly introduced and the adaptation possibilities of each system to ecotourism will be examined.Keywords
Certification, Protected Areas, Sustainable Ecotourism, Forestry

Abstract

Sertifikalandırma, bir ürün, hizmet veya sürecin, kurallarda belirtildiği gibi yapıldığının teyit edilmesini ifade eden genel bir kavramdır. Tarımdan balıkçılığa, turizmden sağlığa, ormancılıktan doğal kaynak yönetimine kadar farklı faydalanma süreçlerine yönelik geliştirilen sertifikasyon sistemleri bulunmaktadır. Ekoturizme yönelik sertifikalandırma ise oldukça yeni bir olgudur. Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan başlıca sertifikasyon sistemlerinin korunan alanlarda yürütülen ekoturizm faaliyetleri açısından uygulanma imkanlarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla; Yeşil Yıldız, Mavi Bayrak, Beyaz Yıldız, Yeşillenen Oteller, Helal Turizm Sertifikası, Güvenli Turizm Sertifikası vb. ulusal sertifika sistemleri ile Green Globe 21, Costa Rika Sertifikasyon Sistemi, Avustralya Doğa ve Ekoturizm Akreditasyon Programı ve EkoRehber Programı, Yeni Zelanda Sertifikasyon Sistemi, Europark, PanParks, Yeşil Anahtar, Travelife, Breeam ve Leed, ISO 14001 vb. uluslararası sertifikasyon sistemleri kısaca tanıtılmış ve her bir sistemin ekoturizme uyarlanma imkanları irdelenmiştir.Keywords
Sertifikasyon, Korunan Alanlar, Sürdürülebilir Ekoturizm, Ormancılık

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri