Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEDARİK ZİNCİRİ İŞBİRLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN SİSTEMATİK İNCELENMESİ
(A SYSTEMATIC ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING SUPPLY CHAIN COLLABORATION (SCC) )

Author : Hüseyin Fatih ATLI  Ayşe TOPAL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 51 - 67
Cite : Hüseyin Fatih ATLI Ayşe TOPAL, (2022). TEDARİK ZİNCİRİ İŞBİRLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN SİSTEMATİK İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 17, p. 51 - 67. Doi: 10.51293/socrates.258.
    


Summary

Tedarik zinciri işbirliği; uzun vadeli ilişkilerle ortak hedeflere doğru planlı bir şekilde yakın çalışma ile bağımsız hareket ederek sağlanan faydanın daha fazlasını sağlar. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle tedarik zinciri işbirliğinde kararların hazırlanmasını ve koordinasyonunu optimize etmek için farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Bu makalenin amacı, tedarikçi işbirlikleri ve tedarik zinciri işbirliğine (TZİ) etki eden faktörler hakkında bir anlayış oluşturmaktır. Ayrıntılı inceleme, tedarik zincirini oluşturan işletmelerin işbirliğini başarılı bir şekilde uygulamaları durumunda ortaya çıkacak faydaları ve bunu yaratmalarına yardımcı olan çeşitli faktörleri tartışıyor. Sistematik inceleme, doğrulanmış anahtar kelimeler kullanılarak çeşitli literatür platformlarından alınan tam metin makaleleri içerir. Makaleler, tedarik zinciri işbirliğine (TZİ) etki eden faktörleri belirlemek için gözden geçirilir.

İnceleme, işbirliğinin başarılı bir şekilde uygulanması için işletmelerin sözleşmeler, bilgi paylaşımı, ortak bilgi oluşturma, ileri teknoloji, hedef uyumu, teşvik uyumu, bilgi araçlarının kullanımı, karar senkronizasyonu, kaynak paylaşımı ve ortak iletişime odaklanması gerektiğini önermektedir. İnceleme, tedarik zinciri işbirliği (TZİ)'ne tarafların dikkatini çekmeyi sağlar. Tedarik zinciri işbirliği (TZİ) kullanmanın kapsamları ve faydalarına genel bir bakış; akademisyenler ve sektör temsilcileri için yol göstericidir.Keywords
Tedarik zinciri işbirliği, Bilgi paylaşımı, Hedef uyumu, Teşvik uyumu, Karar senkronizasyonu.

Abstract

Supply chain cooperation provides more of the benefit provided by acting independently with long-term relationships and working closely towards common goals in a planned manner. With the influence of technological developments, different methods can be applied to optimize the preparation and coordination of decisions in supply chain cooperation. The purpose of this article is to create an understanding of supplier collaborations and the factors affecting supply chain collaboration (SCC). The drill-down discusses the benefits that will come if supply chain businesses successfully implement collaboration, and the various factors that help create it. The systematic review includes full-text articles from various literature platforms using verified keywords. Articles are reviewed to identify factors that influence supply chain collaboration (SCC).

The review suggests that for the successful implementation of cooperation, businesses should focus on contracts, knowledge sharing, joint knowledge creation, advanced technology, goal alignment, incentive alignment, use of information tools, decision synchronization, resource sharing, and common communication. The review provides the attention of the parties to supply chain cooperation (SCC). An overview of the scopes and benefits of using supply chain collaboration (SCC) is instructive for academics and industry representatives.Keywords
Supply chain collaboration,

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri