Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CARPET DESIGN COMPETITION IN THE CONTEXT OF CREATIVITY, APPLICATION PROCESSES AND BENEFITS TO THE SECTOR
(YARATICILIK BAĞLAMINDA HALI TASARIM YARIŞMASI, UYGULAMA SÜREÇLERİ ve SEKTÖRE FAYDALARI )

Author : Başak Özdemir Uysal  Dr. Öğretim Üyesi Özge USLUCA ERİM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 75
Cite : Başak Özdemir Uysal Dr. Öğretim Üyesi Özge USLUCA ERİM, (2021). CARPET DESIGN COMPETITION IN THE CONTEXT OF CREATIVITY, APPLICATION PROCESSES AND BENEFITS TO THE SECTOR. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 8, p. 75. Doi: 10.51293/socrates.25.
    


Summary

Located in a region where layers of different cultures throughout history Turkey has a rich cultural heritage, its history has been shaped in parallel. One of the most important parts of this cultural heritage are carpets. Carpets are not only works of art but also woven samples that reveal history, culture and ensure the continuity of social memory. In Turkey, the National Carpet Design Contest is carried out every year since 2007 by Istanbul Carpet Exporters' Union in order to draw attention to the importance of the carpet designer identity and designing carpet. The aim of the competition is to reveal and promote the work of young talents in artistic terms, and at the same time to present these designs in a functional way that meets the needs of the sector. The competition, which is organized to discover young carpet designers who will help the development of the carpet weaving art in our country and will bring continuity and vitality to the sector, is open to the participation of students and new graduates, and is also important because it is the first carpet design competition to take designers into the sector. This research covers the examination of the competition over the specifications of the 8th Carpet Design Competition organized by the Istanbul Carpet Exporters Association in 2014, the application processes and application examples of the participating contestant candidates. In the study, it is aimed to draw attention to the importance of university-industry cooperation, by examining selected examples in the context of creativity, their benefits to the sector.Keywords
Design Competition, Carpet, Creativity, Carpet Design, Application Process

Abstract

Tarih boyunca farklı kültür katmanlarının bulunduğu bir coğrafyada bulunan Türkiye, köklü geçmişi paralelinde şekillenmiş zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu kültürel mirasın en önemli parçalarından biri de halılardır. Halılar birer sanat eseri olduğu kadar tarihi, kültürü ortaya koyan ve toplumsal hafızanın devamlılığını sağlayan dokuma örnekler olma özelliği taşımaktadır. Türkiye’de, halı tasarımının ve tasarımcı kimliğinin önemine dikkat çekmek için planlanan Ulusal Halı Tasarım Yarışması, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından 2007 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmektedir. Yarışmanın amacı, genç yeteneklerin çalışmalarını sanatsal anlamda ortaya çıkarıp tanıtmak aynı zamanda bu tasarımları işlevsel bir halde sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunmaktır. Ülkemizde halıcılık sanatının gelişmesine yardımcı olacak, sektöre süreklilik ve canlılık kazandıracak genç halı tasarımcılarını keşfetme amacıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerin ve yeni mezunların katılımına açık olup, tasarımcıları sektöre kazandırmak adına adım atan ilk halı tasarım yarışması olması nedeniyle de önem arz etmektedir. Bu araştırma, 2014 yılında İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 8. Halı Tasarım Yarışması’nın şartnamesi üzerinden yarışmanın irdelenmesi, katılan yarışmacı adaylarının başvuru süreçleri ve uygulama örneklerini kapsamaktadır. Çalışmada, seçilmiş örneklerin yaratıcılık bağlamında incelenerek, sektöre faydaları ele alınmış, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekilmesi hedeflenmiştir.Keywords
Tasarım Yarışması, Halı, Yaratıcılık, Halı Tasarımı, Uygulama Süreci

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri