Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Dönemi'nde Diyarbakır İngiliz Konsolosluğu'nun Ermenilerle Olan Münasebetine Genel Bir Bakış
(Osmanlı Dönemi'nde Diyarbakır İngiliz Konsolosluğu'nun Ermenilerle Olan Münasebetine Genel Bir Bakış )

Author : BİRGÜL PESEN  Mine KARTAL, Birgül PESEN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 56
Cite : BİRGÜL PESEN Mine KARTAL, Birgül PESEN, (2021). Osmanlı Dönemi'nde Diyarbakır İngiliz Konsolosluğu'nun Ermenilerle Olan Münasebetine Genel Bir Bakış. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 8, p. 56. Doi: 10.51293/socrates.24.
    


Summary

The consular institution, whose history is based on the Ancient Greek Site States, was used as a means of developing inter-state trade in the early periods. States have contributed to their economic activities for centuries thanks to this institution. In the 19th century, the lands of the Ottoman Empire became an important field of western expansionism. Western great states tried to implement different policies in order to achieve their political goals in the Ottoman geography. They also used the consulates to achieve these goals. The steps of Russia within the Ottoman lands made Britain uneasy. Britain carried out different studies in Ottoman lands against Russia's movements. He opened a consulate in the Ottoman lands in order to contribute to his studies and to prevent the activities of the Russians in the east. During the process, it increased the number of Ottoman consulates, especially in the eastern lands. In this context, the British consulate in Diyarbakır, which is in a very important position both geographically and strategically, started to draw attention. In this way, the British supported the Armenians and had a share in the emergence of the Armenian problem in Diyarbakır and the eastern provinces. Consulates have thus become organizations that serve in line with the political aspirations of the states, acting entirely outside of their main duties. So much so that this institution turned into institutions that caused destructive and divisive activities within the state as of the 19th century. When this situation started to harm the existing order of the Ottoman Empire rather than benefit, the state restricted the powers of the consulates. Finally, with Lausanne, he wanted to remove the capitulations completely and prevent the consulates from interfering with their internal affairs by using capitulations as an excuse.Keywords
Keywords: Ottoman, Diyarbakır, Consulate, British, Armenian.

Abstract

Tarihi Eski Yunan Site Devletleri’ne dayandırılan Konsolosluk Kurumu, ilk devirlerde devletlerarası ticareti geliştirmenin aracı olarak kullanıldı. Devletler yüzyıllarca iktisâdi faaliyetlerine bu kurum sayesinde katkı sağladı. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprakları batı yayılmacılığının önemli bir sahası haline geldi. Batılı büyük devletler, Osmanlı coğrafyasında siyasi emellerine ulaşmak için farklı politikalar uygulamaya çalıştı. Konsoloslukları da bu amaçlarına ulaşmak için kullanmışlardır. Rusya’nın Osmanlı toprakları içerisindeki adımları, İngiltere’yi tedirgin etmişti. İngiltere, Rusya’nın hareketlerine karşı Osmanlı topraklarında farklı çalışmalarda bulundu. Çalışmalarına katkı sağlamak ve doğuda Rusların faaliyetlerine engel olabilmek için de Osmanlı topraklarında konsolosluk açtı. Süreç içerisinde de Osmanlı’nın özellikle doğu topraklarındaki konsolosluk sayısını arttırdı. Bu bağlamda hem coğrafi ve hem de stratejik olarak çok önemli bir konumda olan Diyarbakır’daki İngiltere konsolosluğu dikkat çekmeye başladı. Bu yolla İngilizler, Ermenilere destek vererek Diyarbakır ve doğu vilayetlerinde Ermeni sorununun çıkmasında pay sahibi oldu. Böylece Konsolosluklar aslî görevlerinin tamamen dışında hareket ederek, devletlerin siyasi emelleri doğrultusunda hizmet veren kuruluşlar haline geldi. Öyle ki bu kurum, 19. yüzyıl itibariyle devletin bünyesinde yıkıcı ve bölücü faaliyetlere sebep olan kurumlara dönüştü. Bu durum Osmanlı Devleti’nin mevcut düzenine yarardan ziyade zarar vermeye başlayınca devlet konsoloslukların yetkilerinde kısıtlama yoluna gitti. Son olarak da Lozan’la birlikte kapitülasyonları tamamen kaldırarak konsoloslukların kapitülasyonları bahane ederek iç işlerine müdahale etmelerinin önüne geçmek istedi.Keywords
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Diyarbakır, Konsolosluk, İngiliz, Ermeni.

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri