Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


I LEARN, SO I AM: A RESEARCH ON THE THOUGHTS OF LEARNING IN PRESCHOOL PERIOD
(ÖĞRENİYORUM, ÖYLEYSE VARIM: OKUL ÖNCESİNDE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA )

Author : Çağla Gür    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 38
Cite : Çağla Gür , (2021). I LEARN, SO I AM: A RESEARCH ON THE THOUGHTS OF LEARNING IN PRESCHOOL PERIOD. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 8, p. 38. Doi: 10.51293/socrates.23.
    


Summary

This study was carried out to examine the opinions of five-year-old children on the concept of learning. Phenomenological pattern, one of the qualitative research methods, was used in the study. In this context, face-to-face interviews were conducted with 100 children (52 girls, 48 boys) attending pre-school education institutions and open-ended questions were asked. In addition, the children were observed during the free play time for three months. Content analysis was applied for the analysis of the data. Regarding his thoughts on learning; children associate learning with people, especially teachers and family members such as the mother who support their learning, emphasize educational environments, adult support, point to group learning with friends, describe learning as a happy and exciting situation, describe methods that can be applied to learn, and It is among the interesting findings that they attribute meaning to learning by expressing what they have learned to train. Contrary to the general belief in preschool children in the literature, children's emphasis on methods / strategies for learning has been the most interesting finding of the study. How children evaluate their learning experience and their experiences and experiences related to learning; Considering the fact that it will have an impact on their approaches to learning and shape the perspectives of future adults on learning, learning experiences and space / environment arrangements that make learning meaningful and interesting for children should be presented. In addition to these, the importance of encouraging approaches that adults show to children in the learning process should also be taken into account. This study is limited to 100 children, it may be suggested to plan larger-scale studies based on the research findings.Keywords
Early childhood, learning concept, thinking, education

Abstract

Bu çalışma, beş yaş grubu çocukların öğrenme kavramına ilişkin düşüncelerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Bu bağlamda, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 100 çocuk (52 kız, 48 erkek) ile yüz yüze görüşme yürütülerek açık uçlu sorular sorulmuştur. Bunun yanı sıra çocuklar üç ay boyunca serbest oyun saatinde gözlemlenmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi uygulanmıştır. Öğrenmeye ilişkin düşüncelerine yönelik olarak; çocukların öğrenmeyi kişilerle özellikle de öğretmenle ve öğrenmelerine destek olan anne gibi aile bireyleriyle ilişkilendirmeleri, eğitimsel ortamlara, yetişkin desteğine vurgu yapmaları, arkadaşlarla grup öğrenmesine işaret etmeleri, öğrenmeyi mutluluk ve heyecan verici bir durum olarak betimlemeleri, öğrenmek için uygulanabilecek yöntemlere ilişkin betimlemelerde bulunmaları ve insanların kendini yetiştirmek için öğrendiklerini ifade etmek suretiyle öğrenmeye anlam yüklemeleri ilgi çeken bulgular arasındadır. Literatürde okul öncesi çocuklara yönelik genel kanının aksine, çocukların öğrenmeye ilişkin yöntem/stratejilere vurgu yapması araştırmanın en ilgi çeken bulgusu olmuştur. Çocukların öğrenme deneyimini nasıl değerlendirdiklerinin ve öğrenmeye ilişkin yaşantı ve tecrübelerinin; öğrenmeye ilişkin yaklaşımları üzerinde etkili olacağı ve geleceğin yetişkinlerinin öğrenmeye ilişkin bakış açılarını şekillendireceği gerçeği göz önünde bulundurularak, çocuklar için ilgi çekici ve öğrenmeyi anlamlı kılan öğrenme yaşantıları ve mekan/ortam düzenlemeleri sunulmalıdır. Bunların yanı sıra, yetişkinlerin öğrenme sürecinde çocuklara sergiledikleri yüreklendirici yaklaşımların önemi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışma 100 çocuk ile sınırlıdır, araştırma bulgularından yola çıkılarak daha geniş çaplı araştırmaların planlanması önerilebilir.Keywords
Erken çocukluk, öğrenme kavramı, düşünme, eğitim.

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri