Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MURAT AĞÇİÇEK’İN RESİMLERİNİN SEMBOLLER VE RENKLER AÇISINDAN ANALİZİ
(ANALYSIS OF MURAT AĞÇİÇEK’S PAINTINGS IN TERMS OF SYMBOLS AND COLORS )

Author : Büşra Söngüt  Gonca Yayan  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 13 - 26
Cite : Büşra Söngüt Gonca Yayan, (2022). MURAT AĞÇİÇEK’İN RESİMLERİNİN SEMBOLLER VE RENKLER AÇISINDAN ANALİZİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 18, p. 13 - 26. Doi: 10.51293/socrates.224.
    


Summary

There is a communication between societies with cultural figures from the past to the present. These cultural figures, which people have brought from generation to generation, have also been a part of their lives and traditions. Artists, as the reflectors of the society they live in, have undertaken these transfer tasks from the past to the present. Many artists have also expressed their reactions while addressing the current problems of the society they live in in their works. In this, they showed their feelings and thoughts by using very different fields of art. One of these fields is the art of painting. Every art has its own unique way of expression. In the art of painting, the expression of emotions and thoughts has been through colors and symbols. They blended the colors used by the artists in their works with the messages they wanted to convey, sometimes with brush strokes and sometimes with clear lines. The paintings of Murat Ağçiçek, one of the contemporary Turkish painting artists, are examined in this article. In the article, the colors and figures used by the artist are interpreted.Keywords
Communication, Murat Ağçiçek, Painting, Art.

Abstract

Toplumlar arasında geçmişten günümüze kadar süregelen kültürel figürlerle bir iletişim söz konusudur. İnsanların nesillerden nesillere aktararak getirdikleri bu kültürel figürler, onların hayatlarının ve geleneklerinin de bir parçası olmuştur. Sanatçılarda içinde yaşadıkları toplumun yansıtıcıları olarak geçmişten günümüze eserleriyle bir aktarım görevlerini üstlenmişlerdir. Birçok sanatçı eserlerinde yaşadığı toplumun güncel sorunlarına değinirken tepkilerini de ortaya koymuştur. Bunu da içinde kendi duygu ve düşüncelerinin de olduğu eserleriyle sanatın çok farklı alanlarını kullanarak göstermişlerdir. Bu alanlardan birisi de resim sanatıdır. Her sanatın ve sanatçının kendine özgü bir dışavurum şekli mevcuttur. Resim sanatında da duygu ve düşüncelerin dışavurumu renkler ve semboller aracılığıyla olmaktadır. Sanatçıların eserlerinde kullandıkları renkler ile vermek istedikleri mesajlar ise çeşitli sembollerle harmanlanırken, bazen fırça darbeleriyle bazen de net çizgilerle ifade edilmiştirler. Çağdaş Türk resim sanatçılarından olan Murat Ağçiçek’in resimleri bu makalede incelenmiştir. Makalede sanatçının kullandığı renkler ve figürler yorumlanırken nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama modelinden faydalanılmıştırKeywords
İletişim, Murat Ağçiçek, Resim, Sanat.

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri