Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GREEN MARKETING ACTIVITIES IN TOURISM BUSINESSES: LITERATURE REVIEW
(TURİZM İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ )

Author : Uğur Ceylan  Feyim Kıpırtı  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 23
Cite : Uğur Ceylan Feyim Kıpırtı, (2021). GREEN MARKETING ACTIVITIES IN TOURISM BUSINESSES: LITERATURE REVIEW. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 8, p. 23. Doi: 10.51293/socrates.22.
    


Summary

Today, when the environment of competition between businesses is intense and the demands and needs of consumers are getting more and more complex, businesses are applying to marketing types in order to meet the demands and needs of consumers, to market them and to take their place in the market. Nowadays, tourism businesses have now realized that they cannot live without being sensitive to the environment. Environmental cleaning and the use of sustainable natural resources are gaining importance in the tourism industry every day. Green marketing practices are one of the sectors that gain importance day by day in this direction. As a result of this analysis, studies on the green marketing activities of the tourism enterprises in the hospitality industry have been carried out. What kind of a path should be followed in the process of becoming a green business in hotel businesses and the environmental documents that green hotels should have and what the criteria of the documents are mentioned. In this study, the concept of green marketing, the concepts used in this field, general information about green marketing applications in tourism enterprises is given. The aim of the study; in the field of green marketing activities in tourism businesses In line with resources that can be accessed with the literature in Turkey ever made article it is intended to analyze the papers and graduate theses.Keywords
Tourism, Tourism Businesses, Hotel Businesses, Green Marketing

Abstract

İşletmeler arasında rekabetin ortamının yoğun olarak yaşandığı ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının her gün daha fazla karmaşıklaştığı günümüzde, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, pazarlamak ve pazarda yer edine bilmek için işletmeler pazarlama türlerine başvurmaktadırlar. Günümüzde turizm işletmeleri çevreye duyarlı olmadan yaşamlarını sürdüremeyeceklerinin artık farkına varmışlardır. Çevre temizliği ve sürdürülebilir doğal kaynaklarının kullanımı her geçen gün turizm sektöründe önem kazanmaktadır. Yeşil pazarlama uygulamaları da bu doğrultuda gün geçtikçe önem kazanan sektörlerden bir tanesi de turizm işletmeleridir. Bu analiz sonucunda yapılan çalışmaların turizm işletmelerinin konaklama sektöründe yapılan yeşil pazarlama faaliyetleri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Otel işletmelerinde yeşil işletme olma sürecinde nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğini ve yeşil otellerin sahip olmaları gereken çevre belgelerine ve belgelerin kriterlerinin neler olduğuna değinilmiştir. Bu çalışmada yeşil pazarlama kavramı bu alanda kullanılan kavramlar turizm işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamaları hakkında genel bilgi verilmiştir. Çalışmanın amacı; turizm işletmelerinde yeşil pazarlama faaliyetleri alanında literatürde ulaşılabilen kaynaklar doğrultusunda Türkiye’de şimdiye kadar yapılan makale, bildiri ve lisansüstü tezleri analiz etmek amaçlanmıştır.Keywords
Turizm, Turizm İşletmeleri, Otel İşletmesi, Yeşil Pazarlama

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri