Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Molecular Analysis of Skeletons Found in Tlos (Fethiye / Muğla) Excavations
(Tlos (Fethiye/Muğla) Kazılarında Bulunan İskeletlerde Moleküler Analizler )

Author : Ercan ARICAN  Utku Can Atılgan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 11
Cite : Ercan ARICAN Utku Can Atılgan, (2021). Molecular Analysis of Skeletons Found in Tlos (Fethiye / Muğla) Excavations. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 8, p. 11. Doi: 10.51293/socrates.21.
    


Summary

Ancient DNA studies have contributed significantly to the understanding of the history of nature and humanity. With the development of next generation sequencing techniques has brought great innovation and convenience in the sequencing of the mitochondrial genome. The increase in the number of mitochondrial DNA sequences in the databases will reveal new data for understanding the unknowns of human history. In this thesis study, aDNA isolation was performed on skeletons found in Tlos (Fethiye/Mugla) excavations. In order to amplify mitochondrial DNA, 58 pairs of primers were chosen and the "Touchdown" PCR method was used. The amplified regions were sequenced with next generation sequencing technology and the haplogroups of the individuals from which the skeletons were obtained were identified using bioinformatics tools. This study will be able to contribute with archaeological information on the historical debate on the origins of human communities lived in Turkey. This interdisciplinary work can influence the other ancient DNA studies in Turkey.Keywords
Ancient DNA, Fethiye, Tlos, excavation, mitochondrial DNA, haplogroup

Abstract

Antik DNA çalışmaları doğa ve insanlık tarihinin anlaşılmasına ciddi katkılarda bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen yeni nesil dizileme teknikleri, mitokondriyal genomun dizilenmesinde büyük yenilik ve kolaylık getirmiştir. Veritabanlarındaki mitokondriyal DNA dizilerinin artması, insanlığın geçmişiyle ilgili bilinmeyenlerin anlaşılması için yeni veriler ortaya çıkaracaktır. Bu çalışmada, Tlos (Fethiye/Muğla) kazılarında bulunan iskeletlerde aDNA izolasyonu yapıldı. Mitokondriyal DNA’nın çoğaltılması amacıyla 58 primer çifti kullanılarak “Touchdown” PCR yöntemi kullanıldı. Çoğaltılan bölgeler yeni nesil dizileme teknolojisi ile dizilendi ve iskeletlerin elde edildiği bireylerin haplogrupları biyoenformatik araçlar yardımıyla tespit edildi. Bu çalışma, Türkiye’de yaşamış insan topluluklarının kökenleri üzerine tarihsel tartışmaların üzerine arkeolojik bilgilerle birlikte katkı verebilecektir. Disiplinler arası bu çalışma Türkiye’de yapılabilecek diğer antik DNA çalışmalarının yapılmasına etki edebilir.Keywords
Antik DNA, Fethiye, Tlos, kazı, mitokondrial DNA, haplogrup

Advanced Search


Announcements


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri