Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEDİ KARDEŞİN İZİNDE: YER ADLARI NE SÖYLER?
(YEDİ KARDEŞİN İZİNDE: YER ADLARI NE SÖYLER? )

Author : Emrah Tüncer    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 1
Cite : Emrah Tüncer , (2021). YEDİ KARDEŞİN İZİNDE: YER ADLARI NE SÖYLER?. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 8, p. 1. Doi: 10.51293/socrates.18.
    


Summary

Everything that is experienced about people occurs in a place and is kept in memory for generations with the name of the place in question. "I" and "we" play an important role in the formation of identity. In this context, place names provide information about people's values, beliefs and lifestyles. It also contains different connotations, cultural hinterland, ethnic and philological wealth. In a legend told in Karakoçan district of Elazig, there are the stories of 7 brothers and the villages named after these 7 brothers. Although these names are not used officially today, according to the story in this narrative, the change of these names in the historical process and the relationship of the narrative to the space will be discussed.Keywords
Place names, Places, Cultural memory, Seven brothers

Abstract

İnsana dair tüm olup bitenler bir mekânda gerçekleşmekte ve söz konusu mekân, adı ile belleğe kaydedilerek-nesiller boyu- yaşatılmakta ve “ben “ ve “biz” kimliğinin oluşmasında önemli roller üstlenmektedir. Bu bağlamda insanların değerleri, inançları, yaşayış tarzları hakkında bilgi veren yer adları, birbirinden çok farklı çağrışımları, kültürel hinterlandı, etnik ve filolojik zenginliği içerir. Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde de anlatılan bir menkıbede 7 kardeşin hikâyesi ve bu 7 kardeşin ismini verdiği köyler vardır. Günümüzde her ne kadar bu isimler resmi olarak kullanılmıyor olsa da bu anlatıdaki izleğe göre bu isimlerin tarihsel süreç içindeki değişimi ve anlatının mekânla ilişkisi ele alınmıştır.Keywords
Yer adları, Mêkan, Kültürel Bellek, 7 Kardeş

Advanced Search


Announcements


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri