Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IMPORTANCE OF FUNCTIONS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN TOURISM
(TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİNİN ÖNEMİ )

Author : Zekeriya NAS  Ömer ARIGTEKİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 23-33
Cite : Zekeriya NAS Ömer ARIGTEKİN, (2020). IMPORTANCE OF FUNCTIONS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN TOURISM. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 7, p. 23-33. Doi: 10.51293/socrates.16.
    


Summary

Today, due to the advances in information and technology, the income and leisure of individuals increase together. It is inevitable that those individuals will increase their interest in tourism. The increase in demand in tourism and the ease of accessibility as a result of the developments in transportation is increasing the competition in the tourism sector. The most important factors in increasing the competitiveness of the sector are to provide quality and world-class service. In quality service delivery; the competence of the employed personnel is a very important tool. Unfortunately, our country gets behind Europe in human resources management. Tourism managers are not satisfied with staff development but do not allocate sufficient budget for personnel development. Top management that attaches importance to customer satisfaction should not ignore that manpower is one of the most important factors affecting success in the tourism sector. Paying the salary, meals and accommodation expenses is not enough for employees satisfaction. In order to increase the satisfaction of the employees, they need to value them, give them confidence, develop and motivate their standards of living. In addition, if tourism enterprises want their employees to keep up with the developments in information and technology; allocate the necessary budget for human resource management and training.Keywords
Human Resources Management, Tourism Establishments, Tourism Employees

Abstract

Günümüzde bilgi ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle beraber bireylerin geliri ve boş zamanları artmaktadır. Bu bireylerin turizme olan ilgisinin artması için kaçınılmaz bir sonuçtur. Turizmdeki talep artışı ve ulaşımdaki gelişmeler neticesinde erişilebilirliğin kolaylaşması turizm sektöründeki rekabeti artırmaktadır. Sektörün rekabet gücünü arttırmasındaki en önemli faktör kaliteli ve dünya standartlarında hizmet sunabilmesidir. Kaliteli hizmet sunumunda; istihdam edilen personelin yetkinliği çok önemli bir araçtır. Maalesef ülkemiz insan kaynakları yönetiminde Avrupa'nın gerisinde kalmaktadır. Turizm yöneticileri, personel gelişiminden memnun olmamakla birlikte, personel gelişimi için yeterli bütçe ayırmamaktadır. Müşteri memnuniyetine önem veren üst yönetim, turizm sektöründe başarıyı etkileyen en önemli unsurlardan birinin insan gücü olduğunu göz ardı etmemelidir. Maaşların ödenip, yeme ve ulaşım masraflarının karşılanması çalışan memnuniyeti için yeterli değildir. Çalışanların memnuniyetini arttırabilmesi için onlara değer vermesi, güven vermesi, onların yaşam standartlarını geliştirmesi ve motive etmesi gerekmektedir. Ayrıca turizm işletmeleri, turizm çalışanlarının bilgi ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmalarını istiyorlarsa; insan kaynağı yönetimi ve eğitim için gerekli bütçeyi ayırmalıdır.Keywords
İnsan kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeleri, Turizm Çalışanları.

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri