Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ACCOUNTABILITY OF TEACHERS LEADING TO ABSENTEEISM AND LOW EFFICIENCY: THE CASE OF PAKISTAN
(DEVAMSIZLIĞA VE DÜŞÜK VERİMLİLİĞE YOL AÇAN ÖĞRETMENLERİN HESAP VEREBİLİRLİĞİ: PAKİSTAN ÖRNEĞİ )

Author : Zekeriya NAS  Muhammad Zia-ur REHMAN Tayyaba MEHREEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 1-22
Cite : Zekeriya NAS Muhammad Zia-ur REHMAN Tayyaba MEHREEN, (2020). ACCOUNTABILITY OF TEACHERS LEADING TO ABSENTEEISM AND LOW EFFICIENCY: THE CASE OF PAKISTAN. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 7, p. 1-22. Doi: 10.51293/socrates.15.
    


Summary

The aim of this study is to determine the quality of teachers in Pakistani educational institutions and to prepare a compilation study on the accountability of teachers who lead to absenteeism and low productivity. Qualitative research technique was used in the study. The public schools of the Ministry of Education in Pakistan were taken as the target population of the study. The findings revealed that, among the states, Sindh province was the leader in teacher certification and licensing practices, while a road map was developed in the Punjab region. It is also realized that Azad Jammu and Kashmir (AJK) established the Teacher Certification and Licensing Authority in 2011 but it was never implemented. One of the main reasons for this is that the accountability system in AJK schools is consistently weak in a qualified teacher training mechanism. Other important factors include favoritisms, indifference, and corruption in recruiting and evaluating teachers and less motivation to achieve successful results. Because the poor implementation of the dynamic education policies and evaluation mechanisms can lead to negative results. Teachers, who are not professionally sound, may be inadequate to solve their professional and social problems. There are less educational opportunities for teachers at primary level at the AJK. The current primary education curriculum in Pakistan is outdated and has been found to fail to meet national and international standards as it does not meet the needs of students. It was also observed that students could not think critically, analyze or be creative. It is clear from the findings that parents are not satisfied with the quality of education in state primary schools.Keywords
Teachers, Pakistani educational institutions, productive students, dynamic educational policies.

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Pakistan'ın eğitim kurumlarında eğitim veren öğretmenlerin kalitesini ortaya koymak, devamsızlığa ve düşük verimliliğe yol açan öğretmenlerin hesap verebilirliği ile ilgili olarak derleme bir çalışmanın yapılmasıdır. Çalışmada nitel araştırma tekniği kullanıldı. Evren olarak Pakistan’daki eğitim bakanlığına bağlı kamu okulları alındı. Bulgularda; eyaletler arasında, Sindh eyaleti öğretmen sertifikası ve lisanslama uygulamalarında liderlik ettiği, Pencap bölgesinde ise bir yol haritası geliştirilmiş olduğu ortaya çıkartıldı. Ayrıca Azad Jammu ve Keşmir (AJK), 2011 yılında Öğretmen Belgelendirme ve Lisanslama Otoritesini kurduğu anlaşılmakta, ancak hiç uygulanmadığı anlaşılmıştır. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi AJK okullarındaki hesap verebilirlik sisteminin sürekli olarak nitelikli bir öğretmen eğitimi mekanizmasının zayıf olmasıdır. Diğer önemli faktörler arasında, kayırmacılık, kayıtsızlık ve öğretmenleri işe alma ve değerlendirmede yozlaşma ve başarılı sonuçlara ulaşmak için daha az motivasyon harcanması sayılabilir. Çünkü dinamik eğitim politikalarının zayıf uygulanması ve değerlendirme mekanizmaları olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Profesyonel olarak sağlam temellere dayanmayan öğretmenler mesleki ve sosyal sorunlarını çözmede yetersiz kalabilir. AJK'da ilköğretim seviyesindeki öğretmenler için daha az eğitim imkanları bulunmaktadır.Keywords
Öğretmenler, Pakistan eğitim kurumları, üretken öğrenciler, dinamik eğitim politikalarının.

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri