Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: VAN-BİTLİS ÖRNEĞİ
(HUMAN RESOURCES MANAGEMENT APPLICATIONS IN ACCOMMODATION ENTERPRISES: EXAMPLE OF VAN-BİTLİS )

Author : Mehmet Emin ÇELİKCİ  Zekeriya NAS  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 7-23
Cite : Mehmet Emin ÇELİKCİ Zekeriya NAS, (2020). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: VAN-BİTLİS ÖRNEĞİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 6, p. 7-23. Doi: 10.51293/socrates.13.
    


Summary

Findings regarding human nature in the time period we have experienced have had an impact on the increasing importance of human relations in almost every environment. On the other hand, information shows a huge increase. As a result of this information obtained, adapting to the age of development and digitalization has led to the need for new searches on individuals, institutions and societies. Businesses need to know and recognize their employees, as well as people must find their essence in terms of emotional and spiritual. The main purpose of this study is to analyze human resource management practices in accommodation businesses. A questionnaire study was conducted with 315 people selected by the convenience sampling method among 460 employees working in 9 accommodation enterprises in Bitlis and 18 in Van province. The obtained information was analyzed with the SPSS 22 program. The responses to the questionnaires were analyzed and the results regarding human resources applications and employees were obtained. By benefiting from the results of this study, it is thought that it will be possible to develop constructive policies and increase the productivity in the enterprise by knowing the effects and results of the approaches and practices of the enterprises operating in the hospitality management sector on the employeesKeywords
Hospitality businesses, Human Resources Management Applications

Abstract

Yaşadığımız zaman aralığında insan doğasına ilişkin olarak elde edilen bulgular, hemen her ortamda insan ilişkilerinin gün geçtikçe önem kazanmasına etkisi olmuştur. Diğer taraftan ise bilgi çok büyük bir yükseliş göstermektedir. Edinilen bu bilgiler sonucunda ile gelişme, dijitalleşme çağına uyum sağlamak birey, kurumlar ve toplumlar üzerinde yeni arayışlara yönelme ihtiyacını doğurmuştur. İnsanın duygusal ve manevi bakımından özünü bulması gerektiği gibi, işletmelerin de çalışanlarını bilmesi ve tanıması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarını analiz etmektir. Bitlis’te bulunan 9 ve Van ilinde bulunan 18 adet işletme belgeli konaklama işletmesinde çalışan 460 çalışandan kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 315 kişiye anket çalışması yapıldı. Elde edilen bilgiler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir.Anketlere verilen yanıtlar analiz edilerek insan kaynakları ugulamaları ve iş görenler üzerine ilişkin sonuçları elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarından faydalanılarak, konaklama işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşımları ve uygulamalarının çalışanlar üzerine olan etkisini ve sonuçlarını bilerek yapıcı politikalar geliştirip işletmede verimliliğin arttırılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedirKeywords
Konaklama işletmeleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları.

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri