Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İZNİK MÜZESİ'NDEKİ OSMANLI SİKKELERİNDEN ÖRNEKLER
(AN OVERVIEW OF THE OTTOMAN COINS AT İZNİK MUSEUM )

Author : Aliye YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 1 - 21
Cite : Aliye YILMAZ , (2021). İZNİK MÜZESİ'NDEKİ OSMANLI SİKKELERİNDEN ÖRNEKLER . Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 12, p. 1 - 21. Doi: 10.51293/socrates.114.
    


Summary

İslami ülkelerde hükümdarların tahta çıktıklarında kendi istekleri doğrultusunda bastırdıkları sikkeler araştırmacılar için darp edildiği dönemi yansıtan objektif belgelerdir. İktidarın gücünün anlaşıldığı sikkeler aynı zamanda ekonomik bir belge niteliğindedir.

Altın, gümüş, bakır ve nikel malzemeden darp edilen bu sikkeler Osmanlının ekonomik durumunun belgesi niteliğindedir. Geniş bir sikke yelpazesine sahip Osmanlıda sikkeler birçok darphanede basılmıştır. Osmanlıda sikke darbında, ilk sikke basımından kullanılan çekiçle sikke darbı, daha sonra geliştirilen rakkas makinesinin kullanımı ve son olarak Osmanlı topraklarına getirilen otomatik darp makineleri tercih edilmiştir. Farklı kıtalara yayılan Osmanlı devleti her fethettiği topraklardaki darphanelerde (veya darphane kurarak) sikke darp ettirmiştir. Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren bünyesindeki sultanlar, fetret devri şehzadeleri ve diğer beyliklerle ortak basılan sikkelerle birlikte geniş bir yelpaze sunmaktadır.

Bu çalışmada İznik Müzesi’nde yer alan 4200 Osmanlı sikkesinden her bir sultana ait 25 farklı örnek eklenmiştir. Bu örneklerin seçilmesinde sultanların sikkelerinden birer örnek seçilerek katalog oluşturulmuştur. Katalog kısmında kronolojik olarak sıralanan sikkeler; fotoğraf, çizim, bilgi, yazı ve süslemeleriyle birlikte verilerek sikkelerin değerlendirilmesi yapılmıştır. İncelenen sikkelerin nümismatik alanında yapılacak çalışmalara katkı sunması amaçlanmıştır.Keywords
Osmanlı Sikkeleri, İznik Müzesi, darphane, para, nümismatik.

Abstract

In Islamic countries, coins were minted in accordance with the orders of the sultans when they ascended to the throne. Coins are objective documents that reflect the conditions of the historical periods when they were minted. Coins depict the power of sovereigns and are also economic documents.

These coins minted from the materials of gold, silver, copper, and nickel document the history of the Ottoman Empire’s economy. A wide range of coins were minted at several royal mints during the Ottoman Empire. In Ottoman coin mints, coins were first minted with hammers, and later with rakkas (hand-operated screw presses). Finally, automatic mint machines were imported for Ottoman mints. As distributed in different continents, the Ottoman state minted coins in each of the land it conquered, either in local royal mints or by establishing new royal mints, therefore it constituted a wide range of royal mints. Since its foundation, the Ottoman State presented a wide range of coins in conjunction with its sultans, the Interregnum Era princes, and commonly minted coins with other beylics (principalities).

Of the 4,200 Ottoman coins at the İznik Museum, this study examines 25 coins for each sultan. The catalogue was created by selecting these examples of the coins of the sultans. The coins are described in chronological order in the catalogue along with their photographs, drawings, information, inscriptions and ornamentation. The study of these coins will contribute to research in the field of numismatics.Keywords
Ottoman coins, İznik Museum, royal mint, money, numismatics

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri