Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FARKLI KÜLTÜR, İNANÇ VE ZAMANLARDA KADININ AİLEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
(FARKLI KÜLTÜR, İNANÇ VE ZAMANLARDA KADININ AİLEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ )

Author : Sabuha BİNDİK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 22 - 29
Cite : Sabuha BİNDİK , (2021). FARKLI KÜLTÜR, İNANÇ VE ZAMANLARDA KADININ AİLEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 12, p. 22 - 29. Doi: 10.51293/socrates.113.
    


Summary

Kadın toplumdaki yeri ve önemi itibariyle araştırılması ve toplumdaki kötü koşullarının iyileştirilmesi gereken bir
varlıktır. Kadın ve kadının ailedeki yeri, konumu asırlardır farkı kültür, medeniyet ve inançlar tarafından
şekillenmiştir. Yıllar içinde değişim geçiren kadınlık rolleri, hala çözüm bekleyen sorunlar ile doludur. Özellikle
kadının evlenip çocuk sahibi olmasını salık veren ve eğitim hakkını engelleyen bir toplum yapısı , sağlıklı nesillerin
yetişmesinin de önüne geçen bir engeldir. Evlilik, annelik ve eş kimlikleri bu nedenle bir birey olan kadından önce
gelmemelidir. Toplumu oluşturan en önemli kurumun yapı taşı olan kadının eğitimi, ekonomik özgürlüğü aslında
toplumun da refahı anlamına gelmektedir. Toplumun en önemli kurumu olan aile ve çocukları yetiştiren anne
konumu sebebiyle kadın olduğundan ötürü, kadın ve aile sorunları araştırılıp, çözüme kavuşturulmalıdır. Teorik
bir çerçeve ile hazırlanmış bu çalışma tarih boyunca kadının toplumdaki ve ailedeki yeri ve öneminin nasıl
oluştuğu ve nasıl değiştiğiyle ilgilidir. Sonrasında ise kadınların aile ve evlilik içindeki yaşadığı sorunlara birtakım
çözümler sunulmuştur.Keywords
Kadın, Aile, Evlilik, Kültür, İnanç

Abstract

A woman is an asset whose place and importance in society should be investigated and her poor conditions in
society should be improved. The place and position of women and women in the family have been shaped by
different cultures, civilizations and beliefs for centuries. The roles of femininity, which have undergone changes
over the years, are filled with problems that are still waiting for solutions. In particular, a society structure that
allows a woman to marry and have children and prevents the right to education is also an obstacle that prevents
healthy generations from growing up. Marriage, motherhood and spouse identities should therefore not be
preceded by a woman who is an individual. The education of women, the economic freedom, which is the building
block of the most important institution that constitutes society, actually means the welfare of society. Since the
most important institution of society is the family and the mother who raises the children is a woman because of
her position, women's and family problems should be investigated and resolved. This study, prepared with a
theoretical framework, deals with how the place and importance of women in society and in the family has been
formed and how it has changed throughout history. After that, some solutions were offered to the problems
experienced by women in the family and marriage.Keywords
Women, Family, Marriage, Culture, Faith

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri