Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSİKİYATRİ HASTASI BAĞIMSIZLIK DÜZEYİ ÖLÇEĞİ (PHBDÖ)’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
(VALIDITY AND RELIABILITY OF THE INDEPENDENCE LEVEL SCALE FOR PSYCHIATRIC PATIENTS )

Author : Merve UĞURYOL  Elif Özge Acele, Aslı Yıldırım, Merve Uğuryol, Kadriye Özaydın, Ayşegül Dönmez, Mahire Olcay Çam  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 30 - 50
Cite : Merve UĞURYOL Elif Özge Acele, Aslı Yıldırım, Merve Uğuryol, Kadriye Özaydın, Ayşegül Dönmez, Mahire Olcay Çam, (2021). PSİKİYATRİ HASTASI BAĞIMSIZLIK DÜZEYİ ÖLÇEĞİ (PHBDÖ)’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 12, p. 30 - 50. Doi: 10.51293/socrates.111.
    


Summary

Amaç: Ruhsal sorunu olan bireylerin kendi gereksinimlerini giderebilmesi ve bağımsızlaşması iyileşme süreçleri açısından önemlidir. Bu çalışmada psikiyatri hastası bağımsızlık düzeyi ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma, metodolojik olarak planlanmıştır. Araştırma örneklemini bir üniversite hastanesi ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde yatan, 270 birey oluşturmuştur. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli izinler alınmıştır.

Bulgular: Ölçeğin geçerlilik çalışması aşamasında uzman görüşleri alınmış, Kendall Uyuşum Katsayısı korelasyon testi uygulanarak ölçeğin içerik geçerliliği saptanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik çalışması aşamasında ise ilk olarak 90 maddenin toplam puan korelasyonları incelenmiş olup, korelasyon analiz sonucunda bazı maddelerin r değerlerinin 0,50 den az olmasından dolayı bu maddeler ölçekten çıkarılırken, bazı maddelerin ise korelasyon değerleri 0,50’nin altında olmasına rağmen ölçekte bırakılmasına araştırmacılar tarafından karar verilmiştir. Ölçek bu hali ile 41 maddede bırakılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık analizlerinde ise Cronbach Alpha değeri 0,94 olarak bulunmuştur, bu doğrultuda ölçeğin kabul edilebilir düzeyde iç tutarlılık gösterdiği saptanmıştır. Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini belirlemek için, I. uygulamadan iki hafta sonra ilk 30 kişiye tekrar uygulanmıştır. Test-tekrar test arasındaki ilişki anlamlı (r=,479, p=,007) bulunmuştur.

Tartışma: Ölçek literatür ışığında tartışılmıştır.

Sonuç: Psikiyatri Hastası Bağımsızlık Düzeyi Ölçeği Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçektir.Keywords
Psikiyatri Hastası, Bağımsızlık Düzeyi, Ölçek.

Abstract

Objectives: It is essential for their recovery processes that people with mental disorders should be able to satisfy their own requirements and become independent. In this study, it was aimed to realize the validity and reliability of the ındependence level scale for psychiatric patients. Methods: The study was designed methodologically. The sample was comprised of 270 individuals hospitalized in the psychiatry clinic of a university hospital. All the necessary permits were obtained for the study. Results: Expert judgment was received for the validity of the scale. Moreover, its content validity was tested through Kendall’s coefficient of concordance. As for its reliability, the first thing to do was to consider the total score correlations for 90 items, and those items below the correlation threshold of 0,50 were excluded from the scale. The ultimate number of items included in the scale was 41. The internal consistency of the scale was analyzed through Cronbach’s alpha, which was 0,94, suggesting that the scale had an acceptable internal consistency. Two weeks after the first administration, the scale was administered again to the same group of 30 individuals so as to identify the time invariance for the scale. The test-retest correlation was significant (r=,479, p=,007). Discussion: The scale were discussed in the light of related literature. Conclusion: “The Independence Level Scale for Psychiatric Patients” is a valid and reliable scale for Turkish people.Keywords
Psychiatric Patients, Independence Level, Scale

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri