Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SANATTA YANILSAMALAR ve HAKİKAT ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON ILLUSIONS AND TRUTH IN ART )

Author : Kürşat SAVAŞ  Kürsat SAVAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 51 - 61
Cite : Kürşat SAVAŞ Kürsat SAVAŞ, (2021). SANATTA YANILSAMALAR ve HAKİKAT ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 12, p. 51 - 61. Doi: 10.51293/socrates.107.
    


Summary

Hakikat kavramı felsefi anlamda düşünceyle nesnesi arasındaki uygunluk veya düşüncenin gerçekle uyuşmasıdır.
Gerçek ise somut ve nesnel olarak var olan anlamındadır. Sanatsal eserlerde gördüklerimizden çıkardığımız ve inandığımız
anlamların hakikat ve gerçeklikle ilişkisi nedir? Bir yandan var olanı, daha merak edilen bir olgu haline getiren metaforlar, bir
yandan sanatta gösterilen imgelerin hakikat ile olan ilişkisini hiçe sayarak her şeyi rastlantısal sebeplere dayandıran pozit ivizm
önümüzde durmaktadır. Pozitivizm ve simülasyon kavramlarının etkisi, insanlar arasındaki iletişimi simulatif bir ortama çekmiş
ve yüz yüze olan iletişimi zayıflatmıştır. Günümüzde sanatsal çalışmalarda ifade edilen eserlerin “hakikatin sadece bir temsili”
olduğunun unutulması, yanılsamaların gerçek olarak algılanması, bizleri adeta simulatif bir yaşam formuna sokmuştur. Bu
makalenin amacı somutlaştırılmış simülasyonların gerçeğin yerini almasının ne derece doğru olduğunun, insanın
makineleşmeye indirgenip indirgenemeyeceğinin gerçeklik ve hakikat ilkesi çerçevesinde saptanmasına yardımcı olmaktır.  Bu
nedenle görme eylemi, hakikat ve simülasyon gibi kavramlara değinerek yanılsamalar ve gerçeklik üzerine değerlendirmeler
yapılmaya çalışılmıştır. Candaş Şişman ve Camilo Matiz’den örnekler verilerek yanılsamaların sanattaki izleri yakalanmaya
çalışılmıştır.Keywords
Gerçek, Hakikat, Metafor, Pozitivizm, Simülasyon

Abstract

The concept of truth is the correspondence between the thought and its object in a philosophical sense, or the agreement of the
thought with the reality. Real means that which exists concretely and objectively. What is the relationship of the meanings we
deduce and believe from what we see in artistic works with truth and reality? On the one hand, metaphors that make the existing
a more curious phenomenon, on the other hand, positivism that bases everything on random causes by ignoring the relationship
of the images shown in art with the truth stand before us. The effect of positivism and simulation concepts has drawn
communication between people to a simulative environment and weakened face-to-face communication. Today, forgetting that
the works expressed in artistic works are "only a representation of the truth" and perceiving illusions as real has put us in a
simulative life form. The aim of this article is to help determine to what extent embodied simulations take the place of real ity,
and whether human beings can be reduced to mechanization within the framework of reality and truth principle. For this reason,
it has been tried to make evaluations on illusions and reality by referring to concepts such as the act of seeing, truth and
simulation. The traces of illusions in art were tried to be caught by giving examples from Candaş Şişman and Camilo Matiz.Keywords
Reality, Truth, Metaphor, Positivism, Simulation

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri