Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARADENİZ TÜRKÜLERİNİN FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
(A STUDY OF THE BLACK SEA FOLK SONGS WITH THE FLUTE PRACTICE )

Author : Yakup Alper VARIŞ  Oylum KARAVELİOĞLU UZUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 62 - 80
Cite : Yakup Alper VARIŞ Oylum KARAVELİOĞLU UZUN, (2021). KARADENİZ TÜRKÜLERİNİN FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 12, p. 62 - 80. Doi: 10.51293/socrates.106.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Karadeniz bölgesine ait türkülerin flüte uyarlanarak flüt eğitiminde kullanılabilirliğini
ortaya koymak, türküleri ezgisel ve yapısal özellikleri bakımından incelemek, flütle seslendirmeye uygun hale
getirmek, Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitimi Flüt dersi programında kullanımına yönelik bir dağarcık
oluşturmaktır.  
Nitel araştırma yöntemiyle ele alınan betimsel nitelikli bu çalışmada içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın
evrenini TRT Repertuarında ve diğer çeşitli kaynaklarda ortaya konan sözlü Karadeniz türküleri, örneklemini ise;
Karadeniz bölgesinden seçilen ve flüt eğitiminde kullanılabilirliği açısından analiz sonuçlarına göre uygun olduğu
belirlenen 10 türkü oluşturmaktadır.  
Flütün yapısal özellikleri gereği tamperemen sisteme uyarlan türküler profesyonel nota yazım programlarından
yararlanılarak seslendirilmiştir. Bununla birlikte flüte özgü tekniklerle çalgıya uyarlanan türküler notaya
alınmıştır. Ardından mesleki müzik eğitimi verilen Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitimi Flüt dersi programları
kapsamında ilgili kazanımlar göz önüne alınarak türkülerin bağlı bulundukları düzeyler analiz sonucuyla
saptanmış ve değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular betimlenmiş ve yorumlanmıştır. Flüt tekniğinin
geliştirilmesinde, flüt eğitimine yönelik davranışların kazandırılmasında türkülerden yararlanılmasının işlevsel
olacağı değerlendirilmiştir.Keywords
Flüt, Flüt Eğitimi, Türk halk müziği, Karadeniz türküleri, Müzikal yapı

Abstract

This study aims to explain how the flute is used and adapted to the folk songs that belong to the Black Sea region
and it intends to investigate the folk songs in terms of melodic and structural characteristics as well as being able
to play these songs with flute and being able to put them in the curriculum of the instititions which provide
education of music.
In this  descriptive study -done with the method of quantitive research - content analysis has been made. Vocal
Black Sea folk songs–expressed in TRT repertoire and in the other resources-and 10 folks songs-chosen from the
region and studied by the experts in terms of flute availability- are included in this study as a research population
and a sample.
As it is required for the flute, folk songs adapted to the tamperemen system were performed using professional
notation programme. Besides this; folk songs which were  adapted to the flute techniques were notated. On the
other hand; the types and levels of the folk songs were determined and evaluated- taking the related outcomes into
account- by the experts in the fine arts high school. The findings were defined and interpreted. It has been found
that using folk songs will be functional while developing the flute technique and its outcomes.Keywords
Flute, Flute education, Turkish folk music, Blacksea folk songs, Musical Structure.

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri