Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERKEN DÖNEM ANİMASYON SİNEMASINDA ÉMILE EUGÈNE JEAN LOUIS COURTET VE ANTROPOMORFİZM
(ÉMILE EUGÈNE JEAN LOUIS COURTET AND ANTHROPOMORPHISM IN EARLY ANIMATED CINEMA )

Author : Barış AYDIN  Merve ULUTAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 81 - 97
Cite : Barış AYDIN Merve ULUTAŞ, (2021). ERKEN DÖNEM ANİMASYON SİNEMASINDA ÉMILE EUGÈNE JEAN LOUIS COURTET VE ANTROPOMORFİZM . Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 12, p. 81 - 97. Doi: 10.51293/socrates.104.
    


Summary

Animasyon sinemasının öncüllerinden olan Émile Eugène Jean Louis Courtet, yani bilinen ismi ile Emile Cohl, erken dönem animasyon sinemasının James Stuart Blackton ve Winsor McCay gibi diğer öncülerinden ayrılarak, bu evren içerisinde farklı yollar oluşturmuş kreatif bir kişiliktir. Bu yollardan birisi olan fotografik gerçeklikten uzaklaşan çöpten adam çizimlerinin yanı sıra günümüzde çizgi film ve animasyon sinemasında sıradışı yetilere sahip olan karakterlerin varlığı Emile Cohl’un animasyon sinemasında var ettiği bir mecaz algısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasarlanan karakterlerin yüksek yerlerden atlamasına rağmen ayakları üzerine düşmesi ve hiçbir şekilde yara almaması, ölüm olgusunun bir damla kanın bile dökülmeden gerçekleşmesi, yok olmasına karşın yeniden tekrar tekrar var edilebilir olması, karakterlerin transformasyon geçirme yetisine sahip olması Cohl’un bu mecaz olgusuna örnek olarak gösterilebilir. Bu mecaz algısı ile birlikte Emile Cohl’un karakterlerinde tercih ettiği nesnelere ve hayvanlara insani nitelikler kazandırma çabası, antropomorfik karakterler oluşturmasını sağlamıştır. 1909 tarihli bir yapım olan “Aydaki Adam” filminde tasarlanan matadora dil uzatan ay karakteri, bunu kanıtlar niteliktedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, antropomorfik karakterlerin animasyon sineması içerisindeki ilk oluşumunun ve Emile Cohl’un hayat verdiği karakterlerin antropomorfizm sınırlılığında irdelenmesidir. Literatür taramasının yöntem olarak kullanıldığı bu araştırmada, Cohl’un animasyon sinemasına getirdiği yenilikler ve sunduğu katkılar, erken dönem animasyon sinemasının özellikleri ile birlikte öncüleri ve antropomorfizmin animasyon sinemasına dahil oluşu açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Antropomorfizm, Emile Cohl, Karakter Tasarımı, Erken Dönem Animasyonu

Abstract

One of the pioneers of animation cinema, Émile Eugène Jean Louis Courtet, known as Emile Cohl, is a creative personality who created different paths within this universe, distinguishing from other pioneers of early animation cinema such as James Stuart Blackton and Winsor McCay. Stickman drawings that move away from photographic reality and the characters with extraordinary abilities in cartoon and animation cinema today, appears as a metaphor perception created by Emile Cohl in animation cinema. The transformation ability of the character such as standing up despite jumping from high places and not getting injured in any way, the phenomenon of death happens without spilling a drop of blood, although it is destroyed, it can be created over and over again, can be cited as an example of this. Emile Cohl's attribution of human characteristics to her characters, objects and animals enabled her to create anthropomorphic characters. "The Man on the Moon" filmed in 1909 proves this with the moon character that stick out tongue at matador. In this context, the aim of the study is to examine the first formation of anthropomorphic characters in animation cinema and the characters that Emile Cohl created to within the limitations of anthropomorphism. In this study, in which literature review was used as a method, it was tried to explain the innovations and contributions Cohl brought to the animation cinema, the pioneers of the early period animation cinema, and the inclusion of anthropomorphism in animation cinema.Keywords
Anthropomorphism, Emile Cohl, Character Design, Early Animation

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri