Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ACCOUNTING FOR MURABAHA TRANSACTIONS IMPLEMENTED BY PARTICIPATION BANKS IN TURKEY IN THE SCOPE OF TAS/TFRS AND IFFAS
(TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI TARAFINDAN UYGULANAN MURABAHA İŞLEMLERİNİN TMS/TFRS VE FFMS KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ )

Author : Servet SAY  Fırat KINALI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 1 - 15
Cite : Servet SAY Fırat KINALI, (2021). ACCOUNTING FOR MURABAHA TRANSACTIONS IMPLEMENTED BY PARTICIPATION BANKS IN TURKEY IN THE SCOPE OF TAS/TFRS AND IFFAS. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 11, p. 1 - 15. Doi: 10.51293/socrates.101.
    


Summary

In this study, applications for the accounting of murabaha transactions, which is one of the tools of the interest-free financial system, are included. Buradan hareketle ilk bölümde Türkiye’de katılım bankacılığı uygulamalarından bahsedilmiştir. In the second part of the study, the definition of murabaha, the stages, sides and types of murabaha are explained, and the differences between murabaha and loans are mentioned. Also, comparison of murabaha transactions in the scope of TAS/TFRS and IFFAS has been made. In the third part, information is given about the national and international studies on the accounting of murabaha transactions. In the fourth and last part, accounting examples of murabaha transactions are given and journal entries are made.Keywords
Participation Bank, Murabaha, Turkish Accounting Standards, Interest-Free Financial Accounting Standards

Abstract

Bu çalışmada faizsiz finansal sistemin araçlarından bir tanesi olan murabaha işlemlerinin muhasebeleştirmesine yönelik uygulamalara yer verilmiştir. Buradan hareketle ilk bölümde Türkiye’de katılım bankacılığı uygulamalarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde murabahanın tanımı, murabahanın aşamaları, tarafları ve türleri anlatılmış, murabaha ile krediler arasındaki farklılıklara değinilmiştir. Ayrıca murabaha işlemlerinin TMS/TFRS ve FFMS kapsamında karşılaştırılması yapılmıştır. Üçüncü bölümde murabaha işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise murabaha işlemlerine ilişkin muhasebeleştirme örnekleri verilmiş ve yevmiye kayıtları yapılmıştır.Keywords
Katılım Bankası, Murabaha, Türkiye Muhasebe Standartları, Faizsiz Finans Muhasebe Standartları

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri