Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN ETMENLER

Örgüt ve kültür kavramlarına yönelik değişik yaklaşımlar görülmekle beraber, bu kavramların olabildiğince uzun ve derinlemesine bir tarihe sahiptirler. Örgüt ve kültür anlayışı alanının yaklaşık olarak tüm bilim alanlarındaki insanların dikkatini çeken bir alan olduğu görülmektedir. Bu alanlar toplulukların kültürlerinin aktarımında ve öğrencilerin sosyoekonomik görevlerini zaferle ortaya koymalarında mühim ve elzem görevlere sahiptir. Okulu mevcut olduğu toplumdan dışarıda kabul etmek izah edilemeyeceği gibi okulun kültürü yenileştirmesine yönelik toplumun ümitleri de mevcuttur. Bu kapsamda büyük bir literatüre sahip olan kültür kavramının eğitim öğretim örgütleri olan okullardan da ayrı olarak düşünmek mantıksız olacaktır. Bu araştırmanın amacı okullardaki öğretmenlerin, okullarında egemen olan kültürün, bu kültürün kuvvetli ve yetersiz yönlerinin ve genel bağlamda okul kültürünü etkileyen etmenlerin neler olduğunun belirlenmesine yöneliktir. Araştırma, fenomenolojik desenli nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 Eğitim-öğretim Yılı’nda Şırnak ilinin Cizre ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 30 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 4 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme soruları kullanılmıştır. Görüşme sorularının analiz edilmesinde içerik analizi metodu kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak okul kültürünü etkileyen etmenler saptanmıştır.Keywords
Örgüt, Okul, Okul KültürüReferences

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri