Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ADEM BAŞPINAR’ın ESERLERİNİN SANAT VE İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

İnsanlar, yüzyıllar boyunca içselleştirdikleri yaşam deneyimleri ve gözlemlerini gelecek kuşaklara aktarma çabası içinde olmuşlardır. Sadece insanın iç dinamizmiyle kalmayıp somutlaşan sanat da böyle bir çabanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İnsan, diğer insanlar ve doğayla olan etkileşimini yalnız fayda için kullanmayıp, akıl ve ruh dünyasında anlamlandırarak yeniden yorumlamış ve ona estetik bir ruh vererek benzersiz sanat eserlerine imzasını atmıştır. Sanatı icra eden kişi bağlamında sanatçı ise, eserleriyle dünyanın geri kalanına kendini anlatmak; belki de kendini kabul ettirmek istemiştir. Zira sanat eseri, sanatçının hem bir iç hesaplaşması hem de varoluşunun kimliğidir. Bu yönüyle sanat, kendisi de bir sanat eseri olan insanın içinde bulunduğu zaman ile geçmiş ve gelecek arasında iletişim kurmasıdır. İletişim ise sanatın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde temel kaynak ve ihtiyaçtır. Resim, müzik, heykel, tiyatro gibi sanatın her dalındaki oluşumlar, insanın bu iletişim ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Günümüz Türk ressamlarından Adem Başpınar da kendi düşsel dünyası ile izleyici arasında özgün bir iletişim kurma yolunda çağdaş sanat eserlerini ortaya koymuştur. Başta kadın-erkek ilişkilerine, göçe, mistik ve tasavvufi unsurlara çalışmalarında yer veren sanatçının dokuz eserinin analiz ve yorumlamaları bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ve doküman incelemesi yöntemleri kullanılmıştır.Keywords
Sanat, İletişim, Adem Başpınar

References

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri