Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


YENİLENEBİLİR ENERJİ İŞGÜCÜ İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

21. yüzyılda, dünya ekonomileri tarafından kullanılan enerjinin % 80’i fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Ancak, yapılan araştırmalarda petrol, doğal gaz, kömür rezervleri gibi fosil yakıt rezervlerinin gün geçtikçe azaldığı ve sürekli artan enerji talebini çok uzun süre karşılayamayacağı ileri sürülmektedir. Günümüzde ekonomiler için büyüme ve sürdürülebilir kalkınmalarının en önemli etkeni enerjidir. Bu özelliği nedeniyle enerji için ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet vardır. Petrol fiyatlarında yaşanan artışlar, ödemeler dengesi ve çevreye zararları gibi negatif etkilerinden sakınmak için enerji arzında yeni alternatiflerin araştırılması ve teknolojik gelişmeler yenilenebilir enerji kullanımına olanak sağlamıştır. Enerjide dış kaynaklara bağımlılığın önüne geçilmesi fosil kaynaklardan ileri gelebilecek aksaklıkların karşı önlemlerin alınması, enerji çeşitlerinin arttırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve diğer enerji kaynakları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu çalışma da, yenilenebilir enerji kullanımında ilk sıralarda yer alan AB üyesi 12 ülkeden Almanya, Avustralya, ABD, İsveç, İspanya, İtalya, Brezilya, Japonya, Birleşik Krallık, Hindistan, Fransa, Kanada ve Türkiye’den oluşan 13 ülkede yenilenebilir enerji ile ekonomik büyüme ve işgücüne katılım oranı (15-64 yaş arası toplam nüfusun% 'si) arasındaki ilişki ve ilişkinin yönü Dumitrescu ve Hurlin tarafından geliştirilen nedensellik testi yardımıyla incelenmiştir. Nedensellik testi sonuçlarına göre, yenilenebilir enerjiden işgücü katılım oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu, ekonomik büyümeden yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerjiden ekonomik büyümeye doğru çift yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiş Geri Besleme Hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Büyüme, Dumitrescu ve Hurlin Nedensellik TestiReferences

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri