Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TAŞIMALI EĞİTİM YAPILAN İLKOKULLARDA PANDEMİ SONRASI YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yapılan araştırmada, taşımalı eğitim yapılan ilkokullarda pandemi sonrası yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerinin neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni araştırmanın modeli olarak belirlenmiştir. Araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemi ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kamu ilkokullarında görev yapan 12 sınıf öğretmeni dâhil edilmiştir. 12 sınıf öğretmeni ile araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler, içerik analizi yolu ile çözümlenip raporlaştırılmıştır. Araştırma taşımalı eğitim yapan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin pandemi sonrası okullarında öğrenme kayıpları, telefon bağımlılığının artması, bilgisayar bağımlılığının artması, motivasyon düşüklüğü, öğrenmede isteksizlik, sağlık sorunlarının artması, disiplin sıkıntısı ve okul kültürünün unutulması konularında problem yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi ile ilgili olarak problemler yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaşanan sorunların ders fak etmeksizin sınıf yönetim problemlerinin tüm derslerde mevcut olduğunun ve disiplinsiz davranışlar, alışkanlıklar, iletişim zayıflığı konularının yaşanan problemlerin nedeni olduğu sonucuna erişilmiştir.Keywords
Taşımalı Eğitim, İlkokul, Pandemi, Öğretmen, Uzaktan EğitimReferences

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri