Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK UYGULAMALARININ ANALİZİ

Yapılan araştırmada okul müdürlerinin hesap verebilirlik uygulamalarına ilişkin öğretmen algılarını belirlemek amaçlanmaktadır. İfade edilen amaçlara ulaşmak için araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli yöntem olarak kullanılmıştır. Yapılan araştırmada bu türler içerisinden özellikleri verilen değişkeni bir seferde ölçme olanağı vermesinden dolayı tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın evrenini Hatay İli İskenderun ilçesinde çeşitli eğitim kademelerinde görev yapan 3451 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrenden “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile saptanmış 240 gönüllü öğretmen oluşturmaktır. Araştırmada verileri “Hesap Verebilirlik Uygulamaları Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada verilerin normal dağılım göstermesi dolayısı ile veri analizi için parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin okul müdürlerinin hesap verebilirlik uygulamalarına ait algılarının sorumluluk ve sağlama alt boyutlarında “Katılıyorum”; standartlar, saydamlık ve sorgulayıcılık alt boyutlarında “Biraz Katılıyorum” düzeyinde ve hesap verebilirliğe ilişkin öğretmenlerin genel algılarının “Biraz Katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında öğretmenlerin okul müdürlerinin hesap verebilirlik uygulamalarına ait algılarının cinsiyet ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenirken, mesleki kıdem ve görev yapılan okuldaki müdürle çalışma süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.Keywords
Hesap verebilirlik, Okul Müdürü, ÖğretmenReferences

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri