Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK VE ETİK DIŞI LİDERLİK DAVRANIŞLARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin etik ve etik dışı liderlik davranışlarını ve bu davranışları sağlayan ya da neden olan etkenleri belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden olan fenomoloji kullanılmıştır. Araştırmaya farklı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 18 öğretmen katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin etik liderlik özelliği olarak en çok etik ve ahlaki değerlere sahip olma ve adil davranma şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. Öğretmenler etik dışı liderlik özellikleri olarak ayrımcılık yapma, yönetmeliklere aykırı davranma ve öğretmenlerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate almama şeklinde görüş bildirmişlerdir. Yöneticilerin etik liderlik davranışları göstermesini sağlayan etkenler arasında en çok etik ve ahlaki değerlere sahip olma ile şikayet edilme korkusu ifade edilmiştir. Yöneticilerin etik dışı liderlik göstermelerine neden olan davranışlar güç elde etme hırsı, çevre elde etme hırsı, liyakat sahibi olmama, bulunduğu mevki koruma isteği, velinin ve üst bürokrasinin baskısı, okulun mevcut etik dışı iklime sahip olması, disiplini sağlama endişesi olarak belirlenmiştir.Keywords
Liderlik, Etik Liderlik, Etik Dışı LiderlikReferences

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri