Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


LİSELERDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK DÜZEYLERİ

Bu çalışmada liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinin hesap verebilirlik düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 2021-2022 eğitim öğretim yılında Isparta il merkezinde farklı sosyoekonomik düzeylerdeki liselerde görev yapan 196 öğretmen katılmıştır. Çalışmada Celep ve Öztürk (2009) tarafından geliştirilen "Okul Müdürünün Hesap Verebilirliği" ölçeği kullanılmıştır. Liselerde çalışan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin hesap verebilirlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu araştırma nicel betimsel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Öğretmenlerin yöneticilerin hesap verebilirliklerini "kötü" düzeyde değerlendirdikleri görülmektedir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre yöneticilerin hesap verebilirlik görüşlerine bakıldığında, bayan öğretmenlerin yöneticilerinin hesap verebilirlik düzeylerini bay öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde değerlendirdikleri görülmektedir. Ayrıca hizmet süresi değişkenine göre yöneticilerin hesap verebilirlik düzeyi ile ilgili görüşleri arasında 16-20 ve 20 ve üzeri hizmet süresi olan öğretmenlerin ortalamalarının, 0-5 ve 6-10 yıl hizmet süresi olan öğretmenlere kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir.Keywords
Okul, Yönetici, Öğretmen, Lise, Hesap Verebilirlik.References

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri