Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SUSTAINABILITY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE UNIVERSITIES

Sürdürülebilirlik analitik ve normatif bir çerçeve olarak hemen her alanda yirmi birinci yüzyıla damga vuran bir
olgudur. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişim kavramları bugün neredeyse modern toplumun her alanında
vazgeçilmez bir olgu haline gelmiştir. Şüphesiz bu durumun yükseköğretim için de önemli yansımaları olmuştur.
Üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilişkili olarak yeşil kampüsler oluşturmaktan toplumu
bilinçlendirmeye, mevcut sorunlara sürdürülebilir çözümler önermekten sürdürülebilirlik kapasitesini geliştirmeye
kadar birçok farklı şekilde faaliyet göstermesi beklenmektedir. Ancak gelinen noktada sürdürülebilir üniversiteye
yönelik özellikle ulusal alanyazındaki çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmada bu
eksiklikten hareketle sürdürülebilir üniversite modellerini ve sürdürülebilir üniversite sıralamalarını ve bunların
bileşenlerini incelenmiştir. Bulgular, ele alınan modeller ve sıralamaların alanyazına önemli bir katkıda bulunduğuna ve
özellikle yükseköğretimde karar vericiler için sürdürülebilirlik için gerekli siyasaları tasarlama ve uygulamada önemli
bir referans noktası sağlayabileceğine işaret etmektedir. Çalışmanın sürdürülebilir üniversitenin ve bileşenlerinin ne
olduğuna yönelik bulgularının gerek gelecek araştırmalar için gerek yükseköğretimdeki karar vericilerin sürdürülebilir
üniversiteye yönelik karar ve eylemleri için önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir üniversite, yükseköğretimde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri

References

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri