Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Araştırmada, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarına ilişkin olarak öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenler ile görüşmeler yapılmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırmada “Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları nasıldır? sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu belirlemek amacıyla tesadüfi olmayan örnekleme teknikleri içerisinde değerlendirilen kolayda örnekleme tekniği tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında devlet okullarında görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarına ilişkin olarak öğretmenlerin görüşlerini belirlemek için veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler araştırmacı tarafından betimsel ve içerik analizi yöntemi ile raporlaştırılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin okul başarısını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Okul, Okul Müdürü, Dönüşümcü Liderlik, ÖğretmenReferences

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  17. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri