Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PSİKİYATRİ HASTASI BAĞIMSIZLIK DÜZEYİ ÖLÇEĞİ (PHBDÖ)’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Amaç: Ruhsal sorunu olan bireylerin kendi gereksinimlerini giderebilmesi ve bağımsızlaşması iyileşme süreçleri açısından önemlidir. Bu çalışmada psikiyatri hastası bağımsızlık düzeyi ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma, metodolojik olarak planlanmıştır. Araştırma örneklemini bir üniversite hastanesi ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde yatan, 270 birey oluşturmuştur. Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli izinler alınmıştır.

Bulgular: Ölçeğin geçerlilik çalışması aşamasında uzman görüşleri alınmış, Kendall Uyuşum Katsayısı korelasyon testi uygulanarak ölçeğin içerik geçerliliği saptanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik çalışması aşamasında ise ilk olarak 90 maddenin toplam puan korelasyonları incelenmiş olup, korelasyon analiz sonucunda bazı maddelerin r değerlerinin 0,50 den az olmasından dolayı bu maddeler ölçekten çıkarılırken, bazı maddelerin ise korelasyon değerleri 0,50’nin altında olmasına rağmen ölçekte bırakılmasına araştırmacılar tarafından karar verilmiştir. Ölçek bu hali ile 41 maddede bırakılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık analizlerinde ise Cronbach Alpha değeri 0,94 olarak bulunmuştur, bu doğrultuda ölçeğin kabul edilebilir düzeyde iç tutarlılık gösterdiği saptanmıştır. Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini belirlemek için, I. uygulamadan iki hafta sonra ilk 30 kişiye tekrar uygulanmıştır. Test-tekrar test arasındaki ilişki anlamlı (r=,479, p=,007) bulunmuştur.

Tartışma: Ölçek literatür ışığında tartışılmıştır.

Sonuç: Psikiyatri Hastası Bağımsızlık Düzeyi Ölçeği Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçektir.Keywords
Psikiyatri Hastası, Bağımsızlık Düzeyi, Ölçek.

References

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri