Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SANATTA YANILSAMALAR ve HAKİKAT ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Hakikat kavramı felsefi anlamda düşünceyle nesnesi arasındaki uygunluk veya düşüncenin gerçekle uyuşmasıdır.
Gerçek ise somut ve nesnel olarak var olan anlamındadır. Sanatsal eserlerde gördüklerimizden çıkardığımız ve inandığımız
anlamların hakikat ve gerçeklikle ilişkisi nedir? Bir yandan var olanı, daha merak edilen bir olgu haline getiren metaforlar, bir
yandan sanatta gösterilen imgelerin hakikat ile olan ilişkisini hiçe sayarak her şeyi rastlantısal sebeplere dayandıran pozit ivizm
önümüzde durmaktadır. Pozitivizm ve simülasyon kavramlarının etkisi, insanlar arasındaki iletişimi simulatif bir ortama çekmiş
ve yüz yüze olan iletişimi zayıflatmıştır. Günümüzde sanatsal çalışmalarda ifade edilen eserlerin “hakikatin sadece bir temsili”
olduğunun unutulması, yanılsamaların gerçek olarak algılanması, bizleri adeta simulatif bir yaşam formuna sokmuştur. Bu
makalenin amacı somutlaştırılmış simülasyonların gerçeğin yerini almasının ne derece doğru olduğunun, insanın
makineleşmeye indirgenip indirgenemeyeceğinin gerçeklik ve hakikat ilkesi çerçevesinde saptanmasına yardımcı olmaktır.  Bu
nedenle görme eylemi, hakikat ve simülasyon gibi kavramlara değinerek yanılsamalar ve gerçeklik üzerine değerlendirmeler
yapılmaya çalışılmıştır. Candaş Şişman ve Camilo Matiz’den örnekler verilerek yanılsamaların sanattaki izleri yakalanmaya
çalışılmıştır.Keywords
Gerçek, Hakikat, Metafor, Pozitivizm, Simülasyon

References

Advanced Search


Announcements

    12. SAYI E-DERGİ OLARAK YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone : Fax :
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri