Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies ISSN: 2757-5519

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KARADENİZ TÜRKÜLERİNİN FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Bu araştırmanın amacı, Karadeniz bölgesine ait türkülerin flüte uyarlanarak flüt eğitiminde kullanılabilirliğini
ortaya koymak, türküleri ezgisel ve yapısal özellikleri bakımından incelemek, flütle seslendirmeye uygun hale
getirmek, Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitimi Flüt dersi programında kullanımına yönelik bir dağarcık
oluşturmaktır.  
Nitel araştırma yöntemiyle ele alınan betimsel nitelikli bu çalışmada içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın
evrenini TRT Repertuarında ve diğer çeşitli kaynaklarda ortaya konan sözlü Karadeniz türküleri, örneklemini ise;
Karadeniz bölgesinden seçilen ve flüt eğitiminde kullanılabilirliği açısından analiz sonuçlarına göre uygun olduğu
belirlenen 10 türkü oluşturmaktadır.  
Flütün yapısal özellikleri gereği tamperemen sisteme uyarlan türküler profesyonel nota yazım programlarından
yararlanılarak seslendirilmiştir. Bununla birlikte flüte özgü tekniklerle çalgıya uyarlanan türküler notaya
alınmıştır. Ardından mesleki müzik eğitimi verilen Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitimi Flüt dersi programları
kapsamında ilgili kazanımlar göz önüne alınarak türkülerin bağlı bulundukları düzeyler analiz sonucuyla
saptanmış ve değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular betimlenmiş ve yorumlanmıştır. Flüt tekniğinin
geliştirilmesinde, flüt eğitimine yönelik davranışların kazandırılmasında türkülerden yararlanılmasının işlevsel
olacağı değerlendirilmiştir.Keywords
Flüt, Flüt Eğitimi, Türk halk müziği, Karadeniz türküleri, Müzikal yapı

References

Advanced Search


Announcements

  LÜTFEN AÇIKLAMALAR VE DERGİ YAZIM KURALLARINI OKUDUKTAN SONRA ÇALIŞMANIZI YÜKLEYİNİZ.

  Sayın akademisyenlerimiz.

   

  Dergi yazım kurallarına uymayan çalışmalar kabul edilmemektedir. Zaman kaybına yolaçmamak maksadıyla lütfen yazım kurallarını dikkatle inceleyiniz.

  Ayrıca dergi ile ilgili diğer açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.

   

  Saygılarımızla


  20. SAYI YAYINLANMIŞTIR.


Address :Yayıncı: Akademik Paylaşım Platformu Eğitim Ltd. Şti. Sorumlu Yazı İşleri Md : Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Telephone :Tel : 0 312 566 00 20 Fax :Tel : 0 312 566 00 20
Email :socratesdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri